Bilder

Volvo C40 Recharge, Fjord Blue

okt 11, 2021 ID: 287942
Volvo C40 Recharge, Fjord Blue
Volvo C40 Recharge, Fjord Blue
Nøkkelord:
Exterior, Detail, C40 Recharge, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.