Bilder

Volvo Cars' new leather free material for its next generation cars

sep 23, 2021 ID: 285944
Volvo Cars' new leather free material for its next generation cars
Volvo Cars' new leather free material for its next generation cars
Nøkkelord:
Design, Interior

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.