Bilder

Volvo XC40 Recharge LiDAR Visualisation

jan 29, 2021 ID: 276515
Volvo XC40 Recharge LiDAR Visualisation
Volvo XC40 Recharge LiDAR Visualisation - For visualisation purposes
Nøkkelord:
Detail, Autonomous Drive, Connectivity, XC40 Recharge, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.