Bilder

Casper Wickman - Senior Technical Specialist, Human Centric Methods and Tools

nov 19, 2020 ID: 275030
Casper Wickman - Senior Technical Specialist, Human Centric Methods and Tools
Casper Wickman - Senior Technical Specialist, Human Centric Methods and Tools
Nøkkelord:
Mennesker hos Volvo, Mennesker

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.