Bilder

V60 Cross Country, Leather Charcoal in Charcoal interior

apr 02, 2020 ID: 265669
V60 Cross Country, Leather Charcoal in Charcoal interior
V60 Cross Country, Leather Charcoal in Charcoal interior (RA00), Drift Wood inlays, Bowers & Wilkins
Nøkkelord:
Interior, V60 Cross Country, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.