Bilder

V60 R-Design, in Crystal White Pearl

apr 02, 2020 ID: 265653
V60 R-Design, in Crystal White Pearl
V60 R-Design, 707 Crystal White Pearl, Panoramic roof
Nøkkelord:
Exterior, V60, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.