Bilder

XC40 Inscription, in Denim Blue metallic

apr 02, 2020 ID: 265584
XC40 Inscription, in Denim Blue metallic
XC40 Inscription, 723 Denim Blue metallic, 19" 5-Double Spoke Black Diamond Cut alloy wheel - 924"
Nøkkelord:
Exterior, XC40, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.