Bilder

XC40 Inscription expression, in Denim Blue metallic

apr 02, 2020 ID: 265566
XC40 Inscription expression, in Denim Blue metallic
XC40 Inscription expression, 723 Denim Blue metallic, 21" 5-Triple Open Spoke Black Diamond Cut alloy wheel - W011, Exterior Styling Kit"
Nøkkelord:
Exterior, XC40, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.