Bilder

Project E.V.A. - Volvo Cars is sharing its own research data on safety with the world

mar 20, 2019 ID: 250454
Project E.V.A. - Volvo Cars is sharing its own research data on safety with the world
Project E.V.A. - Volvo Cars is sharing its own research data on safety with the world
Nøkkelord:
Mennesker, Annet, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.