Bilder

Volvo 360c Exterior Safety

sep 05, 2018 ID: 237066
Volvo 360c Exterior Safety
Volvo 360c is Volvo Cars latest concept car, a holistic view of a future of travel that is autonomous, electric, connected and safe.
Nøkkelord:
Exterior, 2018, Volvo 360c (2018), Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.