Bilder

Care by Volvo – The New Volvo XC40

sep 21, 2017 ID: 213129
Care by Volvo – The New Volvo XC40
A premium subscription service for the new Volvo XC40
Nøkkelord:
Kvalitet, Exterior, Connectivity

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.