Bilder

Hazard light alert, still from animation

sep 15, 2016 ID: 198267
Hazard light alert, still from animation
Hazard light alert, still from animation
Nøkkelord:
Sikkerhet, Teknologi, Exterior, Illustration, Connectivity

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.