Bilder

New Volvo V90 Cross Country Crash Test - Side Impact Collision

sep 15, 2016 ID: 198263
New Volvo V90 Cross Country Crash Test - Side Impact Collision
New Volvo V90 Cross Country Crash Test - Side Impact Collision, 50 km/h / 31 mph with MDB (moving deformable barrier)
Nøkkelord:
Sikkerhet, Exterior, Annet

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.