Bilder

Convertible child seat - child safety

apr 16, 2009 ID: 19256
Convertible child seat - child safety
The new Volvo convertible child seat can be used rearward facing from nine months until about six years of age. When the child has outgrown the seat facing rearward, it can be turned forward and then converts into a comfortable highback booster seat.
Nøkkelord:
Mennesker, Annet, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.