Bilder

Volvo V90 frontal offset 40% crash - thumbnail

mai 25, 2006 ID: 191550
Volvo V90 frontal offset 40% crash - thumbnail
Volvo V90 frontal offset 40% crash -thumbnail
Nøkkelord:
Exterior, 2017, 2018, V90, 2020, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.