Bilder

Volvo V90 Studio Front 3/4

feb 18, 2016 ID: 173863
Volvo V90 Studio Front 3/4
The new Volvo V90 makes stunning use of undisturbed surfacing, reflecting the honesty and integrity of the estate ideal
Nøkkelord:
Exterior, 2017, 2018, V90, 2020

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.