Bilder

Volvo V90 Studio Folding Rear seats

feb 18, 2016 ID: 173842
Volvo V90 Studio Folding Rear seats
The new Volvo V90's folding rear seats add flexibility
Nøkkelord:
Interior, Detail, 2017, V90

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.