Bilder

Rear Volvo S90 Osmium Grey

des 02, 2015 ID: 170151
Rear Volvo S90 Osmium Grey
S90 T6 Momentum. Osmium Grey metallic, 19 inch Momentum wheel.
Nøkkelord:
Exterior, 2017, S90

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.