Bilder

Volvo XC70 - model year 2016

jul 25, 2014 ID: 166862
Volvo XC70 - model year 2016
Volvo XC70 - model year 2016, exterior, driving
Nøkkelord:
Exterior, 1990, 2016, XC70 (2008-2016), Volvo S70/V70/XC70

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.