Bilder

The Volvo Concept XC Coupé

des 11, 2013 ID: 136689
The Volvo Concept XC Coupé
The Volvo Concept XC Coupé
Nøkkelord:
Konsepter, Exterior, 2014, Volvo Concept XC Coupé

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.