Bilder

Alain Visser, Senior Vice President Marketing, Sales and Customer Services as of July 1, 2013

aug 12, 2013 ID: 124408
Alain Visser, Senior Vice President Marketing, Sales and Customer Services as of July 1, 2013
Alain Visser, Senior Vice President Marketing, Sales and Customer Services as of July 1, 2013
Nøkkelord:
Mennesker hos Volvo, Mennesker

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.