Bilder

Volvo XC70 interior (2007)

mar 05, 2007 ID: 10914
Volvo XC70 interior (2007)
Two-stage integrated booster cushions were introduced in the Volvo V70 and XC70 in 2007. The two-stage version, with two sitting heights, enables a better belt fit regardless of the child's size. Additionally, child adapted safety belt load limiters were fitted.
Nøkkelord:
Interior, Mennesker

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.