Persberichten

Zelfsturende Volvo komt dichterbij

 

Volvo klaar om road train-technologie te testen

 

Zelfsturende Volvo komt dichterbij

 

Het Europese SARTRE-project waaraan Volvo deelneemt draait inmiddels een jaar. Doel ervan is het ontwerpen, testen en homologeren van techniek voor voertuigen die zichzelf op snelwegen kunnen besturen in zogenoemde road trains. Momenteel probeert het SARTRE-team - dat bestaat uit zeven partners - voor het eind van 2010 een eerste ontwikkelingstest uit te voeren met een leidende en een volgende auto. Vandaag is een documentaire uitgebracht waarin het eerste jaar van dit researchinitiatief in beeld wordt gebracht.

 

In het eerste jaar van het in totaal drie jaar durende SARTRE-project is de doelstelling road train-technologie te ontwikkelen en demonstreren die verbeteringen in de verkeersdoorvoer en snellere reistijden mogelijk maakt. Dit moet leiden tot meer comfort voor bestuurders, minder ongelukken en een lagere brandstofconsumptie en dus minder CO2-uitstoot.

 

Voorbereidende werk
Het grootste deel van het eerste jaar is besteed aan de conceptfase, waarin het consortium onderzoek heeft gedaan naar de uitgangspunten voor een toepasbaar colonne-volgsysteem. Onderdelen die onderzocht zijn, zijn gebruik en toepassing, menselijke factoren, gedrag in relatie tot colonne rijden, systeemparameters en specificaties voor de opbouw van de prototypen. Na dit essentiële voorbereidende werk kan het team nu beginnen aan de implementatiefase, waarmee het testen van auto's kan starten.

Strategische interactie
Het SARTRE-team beoogt momenteel om voor het einde van 2010 de eerste tests met een leidende en een volgauto uit te voeren. De eerste stap bestaat uit de installatie van de benodigde hardware in de beide auto's, implementeren van communicatie tussen de auto's en het inbouwen en integreren van sensoren en controlearmen voor de laterale en longitudinale controle van de volgauto. De cruciale integratie van de software die noodzakelijk is om de auto's automatisch te laten rijden is al begonnen. In latere fasen in 2011 en begin 2012 wordt het concept gedemonstreerd met een colonne van vijf auto's, waarbij ook strategische interactie met andere weggebruikers mogelijk is.

Menselijke factoren
In de acht minuten durende documentaire - te zien op de website van SARTRE (www.SARTRE-project.eu, www.youtube.com/volvocarsnews en http://www.media.volvocars.com/) - is een serie interviews te zien met deelnemers en belanghebbenden van het project. De film toont ook het testen in simulators in Bilbao, Spanje, waar menselijke factoren bij de implementatie van een colonne-volgsysteem zijn onderzocht. Een voorbeeldgroep van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende rijervaring is getest in de simulator. Door dit simulatiewerk heeft het team tot in detail kunnen bepalen wat de reacties van bestuurders zijn wanneer zij in colonne rijden of wanneer zij zelfstandig rijden in een omgeving waar ook road trains rijden.

De partners hebben ook drie technische documenten gepubliceerd met daarin specifieke details over het werk in de conceptfase. Deze documenten, eveneens beschikbaar op www.SARTRE-project.eu, behandelen de uitdagingen van colonne rijden op de openbare weg, de manier waarop het SARTRE-project de ontwikkeling van colonne rijden benadert en de menselijke factoren bij het invoeren van een dergelijk systeem.

 

        


 

Noot voor de redactie

Het SARTRE-project:

 

Het SARTRE-project staat voor Safe Road Trains for the Environment en wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie. Het wordt geleid door Ricardo UK Ltd en bestaat verder uit Idiada, Robotiker-Tecnalia, Institut für Kraftfahrwesen Aachen, SP Technical Research Institute, Volvo Car Corporation en Volvo Technology.

De doelen van SARTRE kunnen als volgt omschreven worden:


1. Het vastleggen van een strategie voor colonne-volgsystemen waardoor road trains op snelwegen kunnen rijden zonder aanpassingen aan de infrastructuur.


2.  Het verbeteren, ontwikkelen en integreren van technieken voor een prototype colonne-volgsysteem, zodat de vastgelegde strategieën onder bestaande omstandigheden getest kunnen worden.
3. Aantonen dat het gebruik van road trains kan leiden tot verbeteringen op het gebied van milieu, veiligheid en verkeersopstoppingen.


4. Aantonen dat een nieuw businessmodel het gebruik van road trains kan aanmoedigen met voordelen voor zowel bestuurders van leidende als volgende auto's.

 

 

Partners SARTRE-project:

Ricardo plc is een onafhankelijk leverancier van technologie en adviseur binnen de transportsector. De kennis varieert van voertuigsysteemintegratie tot aandrijftechniek, diesel, hybride en brandstofcel. http://www.ricardo.com/

 

SP Technical Research Institute is een internationaal onderzoeksinstituut. Het werk samen met zijn industriële klanten om waarde te creëren, door hoogwaardige input te leveren in alle facetten van het innovatieproces. Daarmee speelt het een belangrijke rol in de verbetering van de concurrentiepositie van zijn klanten en de groei naar duurzame ontwikkelingen.  www.sp.se

 

 

Robotiker-Tecnalia Technology Centre bestaat uit de onderdelen Energy, Telecom, Automotive, Infotech en Innova. Daarmee wordt onderzoek en ontwikkeling binnen het bedrijf specifiek gericht op de betreffende markten. http://www.robotiker.com/

Volvo Technology Corporation is een onderdeel van Volvo Group en levert op contractbasis techniek voor de transportsector en is actief in internationale projecten en researchprogramma's. http://www.tech.volvo.com/

Applus+ IDIADA is gespecialiseerd in ontwikkeling, testen en homologeren van techniek voor de autobranche. Belangrijkste onderdelen daarbij zijn emissie, geluid en trillingen, voertuigdynamica, remmen, duurzaamheid en veiligheid.

Institut für Kraftfahrzeuge Aachen doceert en doet onderzoek op het gebied van voertuigen, verkeer en milieu. Onderzoek wordt opgedeeld in de gebieden onderstel, carrosserie, aandrijflijn, akoestiek, elektronica, ondersteunende systemen, strategie en procesontwikkeling.

Volvo Car Corporation produceert jaarlijks ongeveer 400.000 auto's, die verkocht worden in 120 landen. Het netwerk bestaat uit ongeveer 2.000 verkoop- en servicepunten. http://www.volvocars.com/ en www.youtube.com/volvocarsnews.

 

Keywords:
Veiligheid, Technologie, Evenementen, Overzicht
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.

For information on how Volvo Cars process your personal data in relation to Volvo Cars Global Newsroom click here.

De Volvo Car Perskamer maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op deze website te optimaliseren. De cookies op deze site slaan geen persoonsgebonden gegevens op. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Accepteer