Persberichten

Resultaten Volvo Cars tweede kwartaal: transformatie op volle snelheid met stabiele bedrijfsprestaties

  • De omzet in het tweede kwartaal bedroeg SEK 102,2 miljard (SEK 71,3 miljard in het tweede kwartaal 2022)
  • EBIT (exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen) over het tweede kwartaal bedroeg SEK 6,4 miljard (SEK 4,6 miljard in het tweede kwartaal 2022)
  • EBIT in het tweede kwartaal was SEK 5,0 miljard (SEK 10,8 miljard in het tweede kwartaal 2022)
  • EBIT-marge in kwartaal 2, exclusief JV's en geassocieerde deelnemingen en zonder eenmalige posten, was 7,2%
  • De EBIT-marge in kwartaal 2 (exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen) bedroeg 6,3% (6,5% in het tweede kwartaal van 2022).
  • De EBIT-marge in het tweede kwartaal bedroeg 4,9% (15,1% in het tweede kwartaal van 2022).
  • De gewone winst per aandeel over het tweede kwartaal was SEK 1,12 (SEK 3,00 in Q2 2022)
  • Verkoopaandeel volledig elektrische auto's in het tweede kwartaal 16% (7% in het tweede kwartaal van 2022)

 

Volvo Cars meldt vandaag een stijging van de bedrijfswinst met 39%, exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen, tot SEK 6,4 miljard en een overeenkomstige EBIT-marge van 6,3% voor het tweede kwartaal van 2023. Het resultaat werd behaald ondanks een eenmalige uitgave van SEK 0,9 miljard in verband met het in mei aangekondigde afvloeiingsprogramma, dat deel uitmaakt van het streven naar een efficiëntere en duurzamere kostenbasis voor de toekomst. Zonder deze uitgave bedroeg de onderliggende EBIT-marge, exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen, 7,2% in het tweede kwartaal. Dit illustreert dat de stabiele onderliggende prestaties van de eerste drie maanden van het jaar zich in het afgelopen kwartaal hebben doorgezet.

 

De EBIT van het bedrijf inclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen kwam uit op SEK 5 miljard, wat lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat de EBIT in het tweede kwartaal van 2022 positief werd beïnvloed door de eenmalige boekhoudkundige effecten van de notering van Polestar aan de Nasdaq-beurs in New York. Het tussentijdse verslag over het tweede kwartaal van 2023 vindt u hier.

 

"Het tweede kwartaal van 2023 laat zien dat het jaar zich ontwikkelt zoals gepland", zegt Jim Rowan, president en chief executive. "In de afgelopen drie maanden zijn we doorgegaan met het realiseren van onze ambitieuze transformatiedoelen en hebben we gestaag vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd hebben we ook een solide onderliggende bedrijfsprestatie neergezet met hogere verkopen en inkomsten. We presteren en transformeren, terwijl we de externe uitdagingen die op ons pad zijn gekomen het hoofd bieden."

 

Tijdens het kwartaal rapporteerde het bedrijf aanhoudend sterke verkoopprestaties op het gebied van elektrische auto's. De verkoop van volledig elektrische automodellen van Volvo steeg tijdens het kwartaal met 178% jaar-op-jaar en was goed voor 16% van het totale aandeel. De onlangs gelanceerde volledig elektrische auto's van het bedrijf, de Volvo EX90 en EX30 SUV-modellen, zijn nog niet in productie en hebben tot nu toe nog niet bijgedragen aan de prestaties van het bedrijf in 2023. Zodra deze nieuwe auto's op de weg komen, zullen ze de verkoop van volledig elektrische auto's verder stimuleren richting het ambitieuze doel van Volvo Cars om in 2030 alleen nog volledig elektrische auto's te verkopen.

 

Hoewel het bedrijf tijdens het kwartaal een hoger percentage volledig elektrische auto's afleverde, werden de marges op volledig elektrische auto's in deze periode beïnvloed omdat het lithium dat in deze auto's wordt gebruikt, werd ingekocht toen de prijzen eind 2022 piekten.

 

Bovendien heeft Volvo Cars, toen het nieuwe modeljaar 2024 volledig elektrische auto's werd geïntroduceerd met aanzienlijk betere actieradius dan de bestaande modellen, proactief de voorraad van modeljaar 2023 auto's weggeschoven.

 

Naarmate het bedrijf de tweede helft van 2023 ingaat, zal deze dynamiek veranderen, omdat het niet alleen zal profiteren van lagere lithiumprijzen, maar ook de effecten van de hogere prijzen voor volledig elektrische auto's uit modeljaar 2024 zal realiseren. Daarom wordt verwacht dat de marges op volledig elektrische auto's in de komende kwartalen zullen verbeteren.

 

Vorige maand onthulde Volvo Cars ook de volledig elektrische Volvo EX30, de allereerste compacte SUV. Met deze auto betreedt het bedrijf een belangrijk nieuw segment en een nieuwe klantendemografie, waarvan wordt verwacht dat deze de komende jaren snel zal groeien. De Volvo EX30 zal ook de winstgevende groei van het bedrijf in volledig elektrische auto's stimuleren, met verwachte brutomarges van 15 tot 20%. Zowel de Volvo EX30 als de grotere Volvo EX90 zijn belangrijke stappen in de toekomst en laten duidelijk de koers van Volvo Cars zien: premium elektrische auto's, gebouwd op elektrische architecturen van de volgende generatie met geavanceerde batterij- en computertechnologie en passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen van het volgende niveau.

 

Volvo Cars zette het afgelopen kwartaal zijn commerciële transformatie voort. In juni bereikte het bedrijf nog een belangrijke mijlpaal toen het Verenigd Koninkrijk de eerste markt werd waar het bedrijf volledig transformeerde van een traditionele groothandel naar een direct consumentenmodel, dat is ontworpen rondom flexibiliteit voor de klant. De kennis die het bedrijf opdoet met de commerciële transformatie in het Verenigd Koninkrijk zal van cruciaal belang zijn als het bedrijf van plan is om in de komende jaren in meer markten een volledig direct consumentenmodel in te zetten, samen met zijn vertrouwde retailpartners. Dit zal zowel de gehele klantervaring verbeteren als het commerciële netwerk efficiënter, transparanter en kosten effectiever maken.

 

In mei legde Volvo Cars ook meer de nadruk op het wereldwijde initiatief voor kostenoptimalisatie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen dat eind vorig jaar van start ging. Dit omvatte een wereldwijd afvloeiingsprogramma, waaronder ongeveer 1.300 kantoorposities in Zweden, als onderdeel van de inspanningen om de kosten te verlagen en de efficiëntie van de wereldwijde activiteiten te verbeteren. Het doel is om een efficiëntere en duurzamere kostenbasis voor de toekomst te creëren: door delen van de organisatie te herstructureren, andere manieren van werken toe te passen en door zich nog meer te richten op het verwerven van de relevante vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn.

 

Operationele en financiële resultaten Q2

Wat de operationele prestaties in het tweede kwartaal betreft, boekte Volvo Cars een omzet van SEK 102,2 miljard, een stijging van 43% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het zag ook een solide wereldwijde verkoopstijging van 25% tot 178.800 verkochte auto's, een sterke prestatie in de verkoop van geëlektrificeerde auto's, evenals aanhoudende premium prijsstelling in veel markten.

 

De verkoopprestaties werden geholpen door de verbeterde productie in de fabrieken van het bedrijf. In het tweede kwartaal werden er 50% meer auto's geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een bevestiging van de stappen die het bedrijf heeft genomen om zijn toeleveringsketen veerkrachtiger te maken, zoals het verbreden van zijn leveranciersbestand, het verbeteren van de prestaties en levering door zijn leveranciers, het ontwikkelen van directe relaties met belangrijke halfgeleiderbedrijven en gieterijen, en het creëren van meer transparantie in de totale waardeketen.

 

De EBIT over het tweede kwartaal exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen werd gedrukt door een eenmalige post van ongeveer SEK 0,9 miljard, maar kwam toch uit op SEK 6,4 miljard, een stijging van 39% op jaarbasis. Deze kosten hielden verband met het afvloeiingsprogramma dat deel uitmaakte van het verbeterde kostenefficiëntie-initiatief dat in mei werd aangekondigd.

 

De inspanningen om de CO2-voetafdruk van het bedrijf per auto te verminderen, bleven ook doorgaan. In het tweede kwartaal van het jaar was de totale CO2-uitstoot per auto 18,8% lager in vergelijking met de benchmark voor 2018, waarmee de halverwege het decennium geformuleerde ambitie van een CO2-reductie van 40% per auto wordt ondersteund.

 

Vooruitkijken naar de rest van het jaar

2023 blijft een cruciaal jaar in de transformatie van Volvo Cars. Met meer nieuwe elektrische auto's op komst en de werkzaamheden aan een nieuwe accufabriek in Zweden en de geplande nieuwe fabriek voor elektrische auto's in Slowakije, legt het bedrijf belangrijke bouwstenen voor de volgende groeifase.

 

Het bedrijf heeft een nieuwe Tech Hub geopend in Krakau, Polen, als aanvulling op de bestaande Tech Hubs in Stockholm en Lund in Zweden en Bangalore in India. Deze Tech Hubs en de andere R&D-centra zullen Volvo Cars helpen zijn ambitie waar te maken om een leider te worden in mobiliteit van de toekomst, door een wereldwijde krachtpatser te creëren op het gebied van technologie van de volgende generatie. Het bedrijf zal ook doorgaan met zijn commerciële transformatie naar meer directe business en een voortdurend verbeterende klantervaring.

 

Meer in het algemeen ziet het bedrijf dat vraag en aanbod zich blijven normaliseren in de bredere markt, wat extra prijsdruk met zich meebrengt aangezien de prijsniveaus zich ook beginnen te normaliseren in verschillende markten. Hoewel de stijgende rentetarieven in enkele van de grootste markten druk uitoefenen op de consument en de markt als geheel, blijft de vraag naar Volvo's gezond.

 

Ervan uitgaande dat er geen verdere onverwachte verstoringen van de toeleveringsketen zijn, verwacht Volvo Cars een solide dubbelcijferige groei van de detailhandelsverkopen voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht ook dat het aandeel volledig elektrische auto's nog hoger zal uitkomen dan het aandeel van 11% van vorig jaar.

 

"We blijven op koers en blijven vooruitgang boeken op weg naar onze ambitie om een leider te zijn in mobiliteit van de volgende generatie," zei Jim Rowan. "Het bewijs van een echte transformatie ligt in de uitvoering en dat is waar onze focus op blijft liggen nu we op weg zijn naar de tweede helft van 2023."

 

Deze openbaarmaking bevat informatie die Volvo Car AB (publ) verplicht is openbaar te maken op grond van de EU-marktmisbruikverordening (EU nr. 596/2014) en de Zweedse wet op de effectenmarkten (2007:528). De informatie werd ingediend voor publicatie, door tussenkomst van de contactpersoon, op 20-07-2023 07:00 CET.

Keywords:
Corporate Nieuws, Regulier Mededelingen
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact