Persberichten

Volvo Cars stapt over op hernieuwbare brandstoffen zeetransport waardoor de fossiele CO2-uitstoot met 84% daalt

Elk jaar worden tienduizenden containers met productiemateriaal, bestemd voor de fabrieken van Volvo Cars, in containerschepen over de wereldzeeën vervoerd. Vanaf nu worden de meeste van deze transporten gemaakt met hernieuwbare brandstof in plaats van traditionele fossiele brandstof.

Als eerste autofabrikant ter wereld die een dergelijke overstap aankondigt, zal de fossiele CO2-uitstoot van intercontinentale zeetransport in een jaar tijd met 55.000 ton verminderen. Dankzij de hernieuwbare brandstof wordt de CO2-uitstoot met minstens 84%1 verminderd in vergelijking met fossiele brandstof. De vermindering komt overeen met de CO2-uitstoot van een volle vrachtwagen die ongeveer 1.200 keer rond de evenaar rijdt.

De gebruikte brandstof betreft Fatty Acid Methyl Esters (FAME) en is gebaseerd op hernieuwbare en duurzame bronnen, voornamelijk afgewerkte bakolie. Er worden geen grondstoffen gebruikt die verband houden met palmolie of de productie van palmolie.

Volvo gebruikt hernieuwbare brandstof voor inkomende zeecontainertransporten van productiemateriaal dat bestemd is voor fabrieken in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, evenals voor alle distributie van reserveonderdelen via zeecontainertransporten wereldwijd.

 

"Hernieuwbare brandstof betekent niet het einde van het verwijderen van CO2 uit de wereldwijde behoefte aan zeevracht," zegt Javier Varela, Chief Operating Officer and Deputy CEO. "Toch laat dit initiatief zien dat we nu kunnen handelen en oplossingen kunnen implementeren die significante resultaten opleveren in afwachting van technologische alternatieven voor de lange termijn."

 

"We zien dit initiatief niet als een concurrentievoordeel," voegt Javier eraan toe. "Integendeel, we willen andere autofabrikanten aanzetten om ook in actie te komen, om de vraag naar koolstofefficiënte zeetransporten te vergroten en om hernieuwbare brandstoffen bekend te maken als een oplossing die werkt op de middellange termijn. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om te handelen."

 

Volvo heeft samen met zijn logistieke partners Maersk, Kuehne+Nagel en DB Schenker aan dit initiatief gewerkt. Deze logistieke dienstverleners zijn vanaf 1 juni 2023 jl. overgeschakeld op hernieuwbare brandstof voor gelijkwaardige energie die nodig is voor alle containertransporten voor Volvo Cars.

 

Als er voor een specifieke zending geen hernieuwbare brandstof beschikbaar is, wordt Volvo’s toewijzing van hernieuwbare brandstof in plaats daarvan door de logistieke partner gebruikt voor de route van een andere klant elders. Hierdoor blijft de totale vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen gelijk aan het werkelijke gebruik in containerschepen. Deze methodologie, massa balancing genoemd, wordt regelmatig door derden gecontroleerd. De hernieuwbare brandstof zelf is gecertificeerd en wordt niet geproduceerd in strijd met de productie van voedselgewassen. Het is dus duurzaam in overeenstemming met de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie.

 

“We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden voor duurzaamheid in alle aspecten van onze toeleveringsketen en in ons hele bedrijf," zegt Javier Varela. "Onze lijst met initiatieven blijft groeien terwijl we werken aan onze ambitie om in 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn."

 

Het is Volvo’s ambitie om de CO2-voetafdruk van de levenscyclus per auto tussen 2018 en 2025 met 40% te verminderen, wat een vermindering van 25% in operationele emissies vereist, inclusief logistiek. Volvo streeft ook naar een klimaatneutrale productie in 2025. Beide mijlpalen zijn belangrijke stappen op weg naar Volvo’s klimaatneutrale ambities.

 

1 Vergelijking van brandstoffen omvat de uitstoot van de productie en het gebruik van de equivalente hoeveelheid energie, de zogenaamde Well-to-Wake (WTW).

Keywords:
Corporate Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact