Persberichten

De volledig elektrische Volvo EX30 is ontworpen met de laagste CO2-voetafdruk van alle Volvo’s tot nu toe.

De nieuwe Volvo EX30 is een combinatie van al het goede van Volvo Cars: een compacte, volledig elektrische SUV voor het moderne tijdperk, ontworpen om veiliger te zijn en met de laagste CO2-voetafdruk van alle Volvo’s tot nu toe.

 

Door de uitstoot tijdens de gehele productie- en levenscyclus van de Volvo EX30 aan te pakken, is Volvo erin geslaagd om de totale CO2-voetafdruk over 200.000 gereden kilometers terug te dringen tot minder dan 30 ton*. Dit is een vermindering van 25% ten opzichte van Volvo’s volledig elektrische C40- en XC40 modellen. Wat een goede stap in de juiste richting is voor Volvo om het doel van de totale CO2-uitstoot per auto met 40% te verlagen tussen 2018 en 2025.

 

Als volledig elektrische auto heeft de Volvo EX30 geen uitlaatgassen, dat niet alleen bijdraagt aan een lagere CO2-voetafdruk maar ook aanzienlijke gevolgen heeft op de luchtkwaliteit. Uit nieuw onderzoek van de University of Southern California** blijkt bijvoorbeeld dat zelfs een kleine toename van elektrische auto's in een gebied een direct positief effect heeft op het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp vanwege astma.

 

Maar om de totale CO2-voetafdruk van een auto te verminderen is elektrificatie niet voldoende. In een auto wordt niet alleen gereden, hij wordt ook ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en vervoerd. Al deze stappen zijn een kans om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

 

"Onze nieuwe EX30 is een grote stap in de goede richting voor onze duurzaamheidsambities," aldus Anders Kärrberg, Global Head of Sustainability. "Tegen 2025 willen we onze totale CO2-uitstoot per auto met 40% verminderen ten opzichte van 2018 door een vermindering van 50% van de totale uitlaatgassen en een vermindering van 25% van de uitstoot van onze activiteiten, grondstoffeninkoop en toeleveringsketen. Dit is allemaal onderdeel van de weg naar onze ambitie om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn."

 

Gerecycleerde materialen rondom

Hoe is de CO2-voetafdruk van de Volvo EX30 verlaagd tot 75% van de huidige elektrische modellen van Volvo? Allereerst betekent het ontwerpen van een compactere auto dat er minder materiaal nodig is om deze te produceren. Aangezien aluminium en staal twee van de grootste veroorzakers zijn van de productie gerelateerde CO2-uitstoot, kunnen Volvo en de consument hier een groot verschil in maken.

 

Naast dat Volvo minder staal en aluminium bij het bouwen van de nieuwe compacte SUV gebruikt, is een groter deel hiervan ook gerecycled materiaal. Ongeveer een kwart van al het aluminium dat bij de productie van de Volvo EX30 wordt gebruikt, wordt gerecycled. Evenals ongeveer 17% van al het staal wat de impact op het milieu van deze materialen verder vermindert.

 

Die aanpak wordt in de auto voortgezet, want het meest duurzame onderdeel is het onderdeel dat niet bestaat. Door optimalisatie als leidend principe voor duurzaam design te gebruiken, zijn de designers van Volvo erin geslaagd meerdere functies in de Volvo EX30 te combineren in één onderdeel. Dit vermindert het aantal benodigde onderdelen in het interieur, zonder in te leveren op de functionaliteit.

 

Het gebruikte materiaal voor de Volvo EX30 draagt bij aan een duurzamere manier om nieuwe auto's te maken. Ongeveer 17% van alle kunststoffen in de auto, van interieuronderdelen tot buitenbumpers, is gerecycled. Dat is het hoogste percentage in een Volvo tot nu toe.

 

Nog een stap naar klimaatneutraliteit

Een ander cruciaal gebied voor emissiereductie is de productie- en toeleveringsketen door bijvoorbeeld de levering van schone energie. De Volvo EX30 wordt gebouwd in een fabriek die in hoge mate gebruik maakt van klimaatneutrale energie, waaronder 100% klimaatneutrale elektriciteit.

 

Wat de toeleveringsketen betreft, heeft Volvo voor deze auto samengewerkt met zijn Tier 1-leveranciers en 95% van hen heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 100% hernieuwbare energie in hun productie te gebruiken en veel van hen zijn daar al. Dit weerspiegelt Volvo’s ambitie om niet alleen de uitstoot in eigen activiteiten te verminderen, maar ook om de partners in de bredere toeleveringsketen aan te moedigen dit te doen.

 

Het productieproces van de Volvo EX30 is ook op verschillende manieren gestroomlijnd. Dit betekent dat de auto een van Volvo’s hoogste percentages materiaalgebruik in gestempelde carrosseriedelen tijdens de productie vertegenwoordigt.

 

En omdat Volvo de uitdaging van de traceerbaarheid van materialen blijft aangaan, vooral bij de productie van de batterijpakketten voor de Volvo EX30, beschikken zij over blockchaintechnologie om kritieke grondstoffen te helpen traceren, waaronder lithium, mangaan, kobalt, grafiet en nikkel.

 

Slimmere en duurzamere materialen

In de auto wordt een breed scala aan gerecyclede en hernieuwbare materialen gebruikt voor de stoelen, het dashboard en de deuren, waaronder materialen als denim, vlas en een wolmix die ongeveer 70% gerecycled polyester bevatten. Vooral denim is een goed voorbeeld van hoe materialen slimmer en duurzamer kunnen worden gebruikt. Voor het denim interieurdeco worden vezels gebruikt die anders afvalproducten van het denimrecyclingproces zouden zijn. Bij het recyclen van jeans worden de versnipperde vezels tot een garen gedraaid, waarbij lange vezels met elkaar worden verbonden. De korte vezels vallen echter meestal weg als afval en worden nu gered door ze te gebruiken in het denim interieurdeco.

 

Downsizen zonder compromissen

Dit alles resulteert in een auto met een zogenaamde cradle-to-gate CO2-impact van ongeveer 18 ton. Cradle-to-gate beschrijft de CO2-impact vanaf de winning van de grondstoffen tot de aankomst van de afgewerkte auto bij de dealer, dus voordat hij wordt bestuurd.

 

De EX30 is ontworpen om aan het einde van zijn levensduur voor 95% te worden teruggewonnen door de materialen te recyclen en energie terug te winnen uit de overige materialen.

Kortom, de Volvo EX30 geeft consumenten meer ruimte om hun milieu impact te verlagen, zonder dat ze hoeven in te leveren op veiligheid, rijcomfort of gemak. Dat is goed voor bestuurders en minder belastend voor het milieu.

 

De nieuwe Volvo EX30 wordt op 7 juni onthuld en is vanaf dezelfde datum in Nederland te bestellen.

 

Noot voor de redactie

  • De berekening van de CO2-voetafdruk van minder dan 30 ton over 200.000 gereden kilometers, is gebaseerd op het gebruik van oplaadstroom uit de elektriciteitsmix van de EU27.
  • De laagste CO2-voetafdruk van alle Volvo auto's tot nu toe heeft betrekking op wereldwijd verkrijgbare modellen bij 200.000 km rijden.
  • Voor meer inzicht in de Californische studie over het verband tussen elektrische auto's en de luchtkwaliteit, zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723003765
  • Actieradius en energie-efficiëntie volgens de realistische WLTP-rijcyclus onder gecontroleerde omstandigheden voor een nieuwe auto. De reële actieradius kan variëren. De cijfers zijn gebaseerd op een voorlopige doelstelling.
  • Autospecificaties en het exacte aanbod voor klanten kunnen per land verschillen. Bezoek volvocars.com voor meer informatie.
  • CO2-voetafdruk en cradle-to-gate CO2-waarden zijn gebaseerd op een assessment. Later dit jaar zal een geverifieerde levenscyclusanalyse worden gepubliceerd.
Keywords:
Product Nieuws, EX30, 2024
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact