Persberichten

Resultaten Volvo Cars eerste kwartaal: stabiele start van 2023, voortzetting van transformatie met verbeterde resultaten

  • De omzet in het eerste kwartaal bedroeg SEK 95,7 miljard (SEK 74,3 miljard in het eerste kwartaal van 2022).

  • Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal bedroeg SEK 5,1 miljard (SEK 6,0 miljard in het eerste kwartaal van 2022).

  • EBIT-marge in kwartaal 1 was 5,3% (8,1% in het eerste kwartaal 2022).

  • De EBIT-marge (exclusief JV's en geassocieerde deelnemingen) bedroeg 6,6% (7,9% in eerste kwartaal 2022).

  • De gewone winst per aandeel over het eerste kwartaal bedroeg SEK 1,21 (SEK 1,29 in eerste kwartaal 2022).

  • Verkoopaandeel volledig elektrische auto's in het eerste kwartaal 18% (8% in eerste kwartaal 2022).

 

Volvo Cars meldt vandaag een stijging van de bedrijfswinst met 7%, exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen, tot SEK 6,3 miljard en een EBIT-marge van 6,6% voor het eerste kwartaal van 2023. Terwijl de winst over het kwartaal is verbeterd, ondanks de hoge grondstofprijzen en de aanhoudende onrust in de wereld, blijft Volvo Cars zich richten op zijn transformatieprioriteiten. Het tussentijds verslag over het eerste kwartaal van 2023 vindt u hier.

 

"We zijn 2023 stabiel begonnen en blijven onze lopende transformatie waarmaken met hogere opbrengsten en kernwinst in het eerste kwartaal", aldus Jim Rowan, president en chief executive. "Met deze prestaties hebben we een sterke basis gelegd voor de rest van 2023, maar we blijven altijd waakzaam in de aanhoudende turbulentie in de wereld. Onze focus ligt op de uitvoering."

 

In het eerste kwartaal steeg de verkoop van Volvo Cars met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbij de verkoop van volledig elektrische auto's met 157% toenam. Deze prestatie bracht het aandeel van volledig elektrische auto's op 18%, tegenover 8% in het eerste kwartaal vorig jaar. Het toont aan dat Volvo Cars een van de snelste transformators in de sector is, en tegelijkertijd de prijsdiscipline handhaaft.

 

Deze groei werd bereikt met slechts twee volledig elektrische modellen, de Volvo XC40 en de Volvo C40. Volvo Cars zal de komende jaren meer volledig elektrische auto's introduceren, ten minste één per jaar tot halverwege het decennium, gebouwd op elektrische architecturen van de volgende generatie en kerncomputertechnologie. Dit uitrolplan zet de onderneming stevig op koers om haar ambitieuze transformatiedoelstellingen te bereiken.

 

Het nieuwe elektrische vlaggenschip van de onderneming, de Volvo EX90, dat vorig jaar wereldwijd werd gelanceerd, is door de klanten geweldig ontvangen. Dit heeft de stoutmoedigste en meest ambitieuze interne projecties van de onderneming overtroffen. De sterke respons van de klanten heeft de onderneming opnieuw vertrouwen gegeven in zijn strategie en routekaart voor de toekomst.

Ook de inspanningen van Volvo Cars om de CO2-voetafdruk per auto te verminderen verlopen volgens plan. In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot 20% lager in vergelijking met de benchmark van 2018, wat de ambities van het bedrijf om halverwege de looptijd 40% CO2-reductie per auto te realiseren ondersteunt.

 

Operationele en financiële resultaten eerste kwartaal

De inkomsten over de eerste drie maanden stegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 29% tot SEK 96 miljard. De stijging was te danken aan de dubbelcijferige groei van de detailhandel in het kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

 

De EBIT in het eerste kwartaal, exclusief joint ventures en geassocieerde deelnemingen, steeg met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte SEK 6,3 miljard. De stijging van de EBIT werd gerealiseerd ondanks het feit dat de grondstofprijzen op een hoog niveau bleven. Deze prestatie was het resultaat van hogere verkochte volumes tijdens de periode, een hogere prijs per auto, een gunstige geografische mix en de effecten van prijsacties die vorig jaar werden ingezet, vooral in Europa. Het bedrijfsbrede initiatief om de middelen te optimaliseren en efficiënter te werken krijgt ook vaart door directe besparingen die de onderliggende winstgevendheid ten goede kwamen. De onderneming zal zich op dit initiatief blijven concentreren.

 

2023 - vooruitblik op de rest van het jaar

2023 wordt opnieuw een cruciaal jaar in de voortdurende transformatie van de onderneming. Over een paar maanden zal Volvo Cars een nieuwe volledig elektrische kleine SUV op de markt brengen, waarmee de onderneming een nieuwe doelgroep zal aanboren en een concurrerende prijs zal hanteren. Deze nieuwe auto zal voortbouwen op de sterke reactie van klanten op de Volvo EX90. Met deze twee nieuwe geavanceerde SUV's bestrijkt Volvo Cars zowel de bovenkant van de elektrische premiummarkt als het instapsegment. Samen vormen ze een aanvulling op het bestaande gamma van de volledig elektrische XC40 en C40. Dit maakt het bedrijf klaar voor een toekomst met sterke groei en verbeterde winstgevendheid van volledig elektrische auto's.

 

Het bedrijf maakt zich ook op om zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, zijn derde grootste markt qua detailhandel, om te vormen van een traditionele groothandel naar een direct-to-consumer model door een echte omnichannel ervaring voor klanten te creëren. Met volvocars.com als basis en belangrijkste verkoopkanaal zal het bedrijf de administratieve lasten wegnemen en de algemene efficiëntie van het systeem verhogen, waardoor de klantervaring zal verbeteren en de kosten voor het bedrijf op termijn zullen dalen. De lessen van de Britse transformatie zullen cruciaal zijn als het bedrijf van plan is om meer markten rechtstreeks met de consument te verbinden.

 

Maar terwijl de koers duidelijk blijft, worstelt Volvo Cars ook met een steeds turbulenter wordend extern klimaat. De vraag naar auto's blijft wereldwijd gezond, maar er zijn regionale verschillen en schommelingen. Over het geheel genomen blijft de orderportefeuille echter stabiel en op een historisch hoog niveau. Maar omdat het externe klimaat uitdagend en volatiel blijft, volgt de onderneming de vraag en de prijstrends op de voet.

 

Aangezien Volvo Cars een van de pioniers was in de transformatie van de industrie naar elektrificatie en kerntechnologie voor computers, werd het bedrijf extra hard getroffen toen de kosten voor lithium de afgelopen twee jaar met 800% omhoogschoten. Maar nu beginnen de lithiumprijzen te dalen, wat de onderliggende winstgevendheid van elektrische auto's zou moeten verbeteren. Hoewel het volledige effect van deze prijsdaling pas over een paar maanden volledig merkbaar zal zijn door het tijdsverschil en de prijsindexering, is de trend positief.

 

Ook de productie is vanaf het vierde kwartaal vorig jaar verder verbeterd. In de eerste drie maanden van 2023 produceerde het bedrijf 9% meer auto's, inclusief Polestar-auto's, dan in het overeenkomstige kwartaal vorig jaar. Hoewel sommige tekorten blijven bestaan en de productie in het tweede kwartaal van dit jaar nog zullen beïnvloeden, is het bedrijf voorzichtig optimistisch over 2023. Als er zich geen onverwachte verstoringen van de toeleveringsketen voordoen, verwacht Volvo Cars voor dat jaar een solide dubbelcijferige groei van de detailhandelsverkoop en een aanhoudende groei van de verkoop van volledig elektrische auto's, waardoor hun aandeel nog hoger wordt dan het aandeel van 11% van vorig jaar.

 

De macro-economische context blijft een uitdaging. Maar Volvo Cars heeft er vertrouwen in dat het deze tegenwind kan overwinnen en zijn transformatie kan waarmaken. De inspanningen van de onderneming op het gebied van kostenefficiëntie en optimalisering van de middelen beginnen op bepaalde gebieden vruchten af te werpen, zoals een grotere focus op de competenties en kostenstructuren die zij nodig heeft voor de toekomst en de transformatie. Gelet op de lange termijn van de tegenwind waarmee de sector waarschijnlijk zal worden geconfronteerd, evalueert Volvo Cars ook de behoefte aan verdere gerichte kostenmaatregelen die op termijn duurzaam zijn en bijdragen tot de groei. Volvo Cars blijft onverminderd vasthouden aan het efficiëntie- en productiviteitsinitiatief en streeft naar een kostenbewuste mentaliteit in het hele bedrijf en bij alle leveranciers.

 

Kortom, de transformatiemotor van Volvo Cars wint aan snelheid naarmate de onderneming ernaar streeft een leider te worden in mobiliteit van de volgende generatie. De Volvo van de toekomst zal volledig elektrisch zijn, veiliger dan ooit, steeds meer online worden verkocht, worden aangedreven door geavanceerde kerncomputers, draaien op zelf ontwikkelde software en in de loop der tijd worden verbeterd dankzij regelmatige over-the-air updates.

 

Deze openbaarmaking bevat informatie die Volvo Car AB (publ) verplicht is openbaar te maken overeenkomstig de EU-marktmisbruikverordening (EU nr. 596/2014). De informatie werd ingediend voor publicatie, door tussenkomst van de contactpersoon, op 27-04-2023 07:00 CET.
Keywords:
Corporate Nieuws, Regulier Mededelingen
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact