Persberichten

Volvo Cars tweede kwartaal 2022 - stabiele resultaten in een turbulente wereld

  • Detailhandelsverkoop daalde met 27% tot 143 (195) duizend auto's 
  • Opbrengsten daalden met 2% tot 71,3 miljard SEK
  • Bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg SEK 10.8 (4.8) bn
  • EBIT-marge bedroeg 15,1% (6.6)%
  • De EBIT-marge, exclusief het aandeel in het resultaat van joint ventures en partnerondernemingen, bedroeg 6,5% (7,9)%
  • De winst per aandeel bedroeg 3,00 SEK (0,99)
  • Elektrisch aangedreven 'Recharge'-gamma was goed voor 31% van de totale verkoop in het tweede kwartaal, waarvan 7,3% volledig elektrisch was

 

Volvo Cars rapporteert vandaag een stabiel resultaat in het tweede kwartaal, ondanks de aanhoudende onzekerheid in de wereldhandel, de stijgende grondstofprijzen en de beperkingen in de bevoorradingsketen als gevolg van de recente Covid-gerelateerde lockdowns in China.

 

Het tussentijdse verslag over het tweede kwartaal vindt u hier. De detailhandelsverkoop van Volvo Cars bedroeg 143.006 auto's, een daling van 27% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten bedroegen SEK 71,3 miljard, een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en zijn minder beïnvloed dan de detailhandelsverkopen dankzij een sterke prijsstelling en productmix.

 

Lagere volumes in het kwartaal hadden ook invloed op de EBIT-resultaten van Volvo Cars' kernactiviteit, hoewel die grotendeels stabiel bleven dankzij de sterke prijszetting en productmix. De EBIT voor de kernactiviteiten van Volvo Cars bereikte SEK 4,6 miljard of een marge van 6,5%, terwijl de gerapporteerde EBIT inclusief joint ventures en partnerondernemingen SEK 10,8 of een gerapporteerde marge van 15,1% bereikte. De gerapporteerde EBIT werd positief beïnvloed door het boekhoudkundig effect van de notering van Polestar aan de Nasdaq-beurs in New York vorige maand, waarin Volvo Cars de grootste aandeelhouder is.

 

"Als we terugkijken op de prestaties van Volvo Cars tijdens een zeer turbulente tweede kwartaal, zijn we tevreden dat we een stabiel resultaat hebben neergezet," zei Jim Rowan, president en chief executive van Volvo Cars. "De vraag naar onze producten blijft robuust en wij blijven gefocust en duidelijk dat de zakelijke uitdagingen op korte termijn geen afbreuk zullen doen aan onze vastberadenheid om onze strategische ambities op middellange tot lange termijn waar te maken. Integendeel, ze zullen ons tempo van verandering alleen maar versnellen," voegde hij eraan toe.

 

De verkoopresultaten van Volvo Cars in het tweede kwartaal hadden te lijden onder de aanhoudende bevoorradingsproblemen die nog van de vorige kwartalen dateren en de bijzonder sterke gevolgen van de Covid-gerelateerde lockdowns in China. Deze laatste factor had niet alleen invoed op de retail leveringen van de onderneming in China, maar had ook een zware impact op de productie in China en Europa van voornamelijk Recharge-auto's. Deze impact zal zich ook in het derde kwartaal laten voelen. Voor het volledige jaar 2022 blijft de doelstelling om een dubbelcijferig aandeel van volledig elektrische auto's te hebben of meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021.

 

Volvo Cars ziet ook een duidelijke verbetering in de stabilisering van zijn toeleveringsketen met een sterke terugkeer van productie in juni. Als deze normalisering aanhoudt, verwacht de onderneming dat de productie in de komende maanden geleidelijk zal toenemen.

 

Daardoor verwacht Volvo Cars dat de retailvolumes voor 2022 beter zullen zijn dan in 2021. Door het tijdsverschil tussen productie en levering aan de detailhandel zullen die verbetering naar verwachting echter niet resulteren in een stijging van de detailhandelsverhoop tijdens het kalenderjaar. Voor het volledige jaar 2022 verwacht Volvo Cars dan ook een gelijkblijvende of licht dalende detailhandelsverkoop in vergelijking met de volumes van 2021.

 

In het afgelopen kwartaal bleven de Recharge-modellen van Volvo Cars populair bij klanten, ook al werd de productie gehinderd door de aanhoudende leveringsbeperkingen als gevolg van de lockdowns in China. In het tweede kwartaal was de verkoop van Recharge goed voor 31% van de totale verkoop, een stijging ten opzichte van 24% van de totale verkoop in dezelfde periode vorig jaar. Dit had hoger kunnen zijn zonder de leveringsbeperkingen.

 

Het aantal actieve abonnementen aan het einde van het tweede kwartaal steeg met 122% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Deze groei was te danken aan de vraag van klanten in combinatie met een verbreed aanbod doordat zowel het Verenigd Koninkrijk als in Zweden online vlootverkoop voor kleine en middelgrote ondernemingen werd geïntroduceerd. In het tweede kwartaal was de online verkoop goed voor 9,5% van de totale verkoop in de gevestigde markten, vergeleken met 4,6% in dezelfde periode vorig jaar.

 

De CO2-reducatieplannen van het bedrijf blijven stevig op koers. In de eerste helft van het jaar was de CO2-uitstoot 10% lager in vergelijking met onze benchmark in 2018, wat Volvo Cars' ambitie voor 2025 van 40% CO2-reductie per auto ondersteunt.

 

"Net als vele anderen blijven onze zakelijke uitdagingen op korte termijn bestaan, maar we zijn vol vertrouwen en gefocust op het waarmaken van onze strategische ambities en doelstellingen", aldus Jim Rowan. 

 

In Nederland is het marktaandeel van Volvo voor het eerste halfjaar van 2022 4.1%. Care by Volvo, lease en abonnementsvorm, laat wederom een sterke groei zien. Frits Giesbers, Commercial Operationals Director bij Volvo Car Nederland: “De positieve cijfers van Care by Volvo laten zien dat de vraag naar flexibele mobiliteit en maandabonnementen sterk blijft toenemen, evenals de vraag naar elektrische auto’s. Één op de twee verkochte auto’s is een volledig elektrische auto. Dankzij de positieve verkoopaantallen van BEV en PHEV auto’s is Volvo  6 maanden op rij het nummer 1 stekkermerk in Nederland.”

 

Deze openbaarmaking bevat informatie die Volvo Car AB (publ) verplicht openbaar moet maken op grond van de EU-verordening inzake marktmisbruik (EU nr. 596/2014) en de Zweedse wet op de effectenmarkten (2007:528). De informatie is ingediend voor publicatie, via het agentschap van de contactpersoon, op 20-07-2022 07:00 CET.

Keywords:
Corporate Nieuws, Regulier Mededelingen
Contact