Persberichten

Volvo Cars wil CO2-uitstoot verlagen en miljoenen besparen met circulaire bedrijfsdoelstelling

Met behulp van een circulaire bedrijfsvoering streeft Volvo Cars naar een jaarlijkse besparing van 1 miljard Zweedse kronen en een vermindering van 2,5 miljoen ton CO2-uitstoot vanaf 2025. Ter ondersteuning van de langetermijndoelstelling van de onderneming om tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming te worden, zal Volvo Cars een gesloten materiaalkringloop creëren voor emissiezware materialen zoals staal en aluminium, en onderdelen hergebruiken, repareren en opknappen.

 

"Volvo Cars heeft een van de meest ambitieuze klimaatdoelen in de auto-industrie en als we onze doelen willen bereiken, moeten we de circulaire economie omarmen", zegt Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability bij Volvo Cars. "Deze doelen vereisen dat we alles wat we doen en hoe we het doen, moeten heroverwegen. We leggen sterk de nadruk op het integreren van duurzaamheid op de manier waarop we als bedrijf denken en werken, en we maken het minstens net zo belangrijk als het thema veiligheid."

Om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn, is Volvo Cars ervan overtuigd dat elk onderdeel in zijn auto's zo moet worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd dat het kan worden gebruikt en hergebruikt, hetzij door het bedrijf, hetzij door zijn leveranciers.

Door zich te richten op efficiënt gebruik van middelen en de gecreëerde waarde in materialen en onderdelen zo lang mogelijk te behouden tijdens de levenscyclus, wil de onderneming het gebruik van materialen, onderdelen en auto's optimaliseren en afval in het proces elimineren. Dit zal leiden tot financiële besparingen en nieuwe inkomstenstromen en ook de impact op het milieu aanzienlijk verminderen.

Op dit moment worden onderdelen zoals versnellingsbakken en motoren al door Volvo Cars gereviseerd om beter gebruik te maken van materiaal en de uitstoot te verminderen. In 2020 werden ongeveer 40.000 onderdelen gereviseerd, waardoor bijna 3.000 ton aan CO2-uitstoot werd bespaard. Tegen 2025 wil Volvo Cars zijn recyclingactiviteiten meer dan verdubbelen. Om ervoor te zorgen dat waardevol materiaal in omloop kan blijven, recyclede de onderneming vorig jaar 95 procent van haar productieafval. Dit omvatte 176.000 ton staal, waarmee de uitstoot van bijna 640.000 ton CO2 werd vermeden.

In 2020 is Volvo Cars lid geworden van de Ellen MacArthur Foundation, het grootste circulaire-economienetwerk ter wereld.

"Wij zijn blij met de inzet van Volvo Cars om hun producten zo te ontwerpen, ontwikkelen en produceren dat ze kunnen worden gebruikt en hergebruikt. Het is zeer bemoedigend om te zien dat er een verband wordt gelegd tussen circulaire oplossingen, bedrijfsstrategie en een vermindering van de CO2-uitstoot," aldus Joe Murphy, Network Lead bij de Ellen MacArthur Foundation. "De circulaire economie biedt bedrijven een raamwerk voor een haalbare groei op lange termijn die ook ten goede komt aan de samenleving en het milieu."

Nieuwe bedrijfsmodellen, zoals het geven van een tweede leven aan batterijen voor elektrische voertuigen, zijn belangrijk vanuit het perspectief van circulair ondernemen. Door batterijen te gebruiken in energieopslagtoepassingen buiten auto's kunnen nieuwe inkomstenstromen en kostenbesparingen worden gerealiseerd, terwijl ook de levenscyclus van de batterijen wordt verlengd.

Samen met leveranciers en partners onderzoekt Volvo Cars de mogelijkheden in second-life toepassingen voor zijn hoogspanningsbatterijen. Een actueel voorbeeld is de samenwerking met BatteryLoop, een bedrijf binnen de Zweedse Stena Recycling Group dat accu's uit de auto-industrie hergebruikt. 

BatteryLoop en Volvo Cars gebruiken batterijen van geëlektrificeerde Volvo's voor een energieopslagsysteem dat werkt op zonne-energie. Vanaf april zal het systeem oplaadstations voor geëlektrificeerde auto's en elektrische fietsen voeden in het bedrijfscentrum van het Zweedse hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity buiten Göteborg.

In een soortgelijk project zijn Volvo Cars, Comsys AB, een Zweeds cleantechbedrijf, en Fortum, een Europees energiebedrijf, bezig met een commercieel proefproject. Het doel is de flexibiliteit van de energievoorziening in een van de waterkrachtcentrales van Fortum in Zweden te verhogen en tegelijk bij te dragen tot een tweede leven voor batterijen van elektrische voertuigen. De accu's van de plug-in hybride auto's van Volvo zullen dienst doen als stationaire energieopslag en zo helpen zogenaamde 'fast-balancing'-diensten te leveren aan het elektriciteitssysteem. 

Via deze en andere projecten onderzoekt Volvo Cars hoe batterijen verouderen wanneer ze worden hergebruikt in tweede-levenstoepassingen die cyclisch gezien aanzienlijk minder intensief zijn dan bij gebruik in de auto. Zij stellen de onderneming ook in staat meer kennis te verwerven over de commerciële waarde van batterijen na gebruik in auto's en mogelijke toekomstige inkomstenstromen te identificeren.

 

Meer weten over Volvo en elektrificatie? 

Keywords:
Product Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact