Persberichten

Volvo Cars komt met technologie die auto’s tot stilstand kan brengen bij risicovol rijgedrag


Volvo Cars presenteert de volgende stap in zijn streven naar nul dodelijke verkeersslachtoffers in Volvo’s. De autofabrikant introduceert technologie die voertuigen volledig tot stilstand kan brengen als de bestuurder in ernstige mate is afgeleid door vermoeidheid of door alcohol- en drugsgebruik.


Behalve te snel rijden – dat Volvo wil helpen bestrijden met de mogelijkheid de topsnelheid van auto’s te beperken – zijn ook alcohol- en drugsgebruik en afleiding belangrijke factoren die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Ze vormen de belangrijkste obstakels voor het realiseren van Volvo Cars’ streven naar een toekomst waarin geen mensen om het leven komen in het verkeer. Deze factoren vragen ook om speciale aandacht voor het menselijke gedrag bij de ontwikkeling van veiligheidssystemen.

Cijfers van het Amerikaanse ministerie van Verkeer tonen bijvoorbeeld aan dat in de Verenigde Staten bij bijna 30 procent van alle dodelijke auto-ongelukken in 2017 een bestuurder betrokken was die onder invloed was van drank of drugs.

Volvo Cars gelooft dat rijden onder invloed van alcohol of drugs en afleiding tijdens het rijden kunnen worden aangepakt door camera’s en sensors in de auto te installeren. Daarmee kunnen de veiligheidssystemen de bestuurder in de gaten houden, zodat ze kunnen ingrijpen als hij onder invloed is of is afgeleid en niet reageert op waarschuwingssignalen ter voorkoming van een ernstig ongeluk. Het veiligheidssysteem kan de snelheid van de auto verlagen, een verzoek om hulp aan Volvo on Call te versturen en uiteindelijk de auto tot stilstand brengen en parkeren.

“Als het om veiligheid gaat, streven we vooral naar het voorkómen van ongevallen, meer nog dan naar het beperken van de gevolgen ervan”, zegt Henrik Green, Senior Vice President, Research & Development bij Volvo Cars. “In dit geval letten de systemen via de camera’s op gedrag dat kan leiden tot ongevallen met ernstig letsel of de dood tot gevolg.”

Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn onder meer gedurende langere tijd een compleet gebrek aan stuurinput, bestuurders die hun ogen hebben gesloten of niet op de weg gericht voor langere periodes, extreem slingeren over de rijstroken en bijzonder trage reacties. Met een systeem dat de bestuurder in de gaten houdt, zoals hiervoor omschreven, kan een auto actief ingrijpen om ernstige ongevallen te voorkomen.

“Bestuurders die onder invloed zijn, veroorzaken veel ongevallen”, vertelt Trent Victor, Professor of Driver Behaviour bij Volvo Cars. “Sommige mensen geloven nog steeds dat ze kunnen rijden als ze alcohol hebben gedronken en dat alcohol geen effect heeft op hun vermogen om te rijden. Wij willen ervoor zorgen dat mensen zichzelf en anderen niet in gevaar brengen door alcohol- en drugsgebruik.”

De installatie van camera’s is gepland voor de volgende generatie van Volvo’s variabele SPA2-platform. De eerste modellen op dit platform komen begin 2020. Informatie over het aantal camera’s en de plaats waar ze in het interieur gemonteerd worden, maakt Volvo Cars later bekend.

Dit nieuwe actieve veiligheidssysteem is in samenhang met Volvo’s voornemen om de topsnelheid van zijn nieuwe modellen met ingang van modeljaar 2021 te beperken tot 180 km/uur. Daarmee wil Volvo Cars een krachtig signaal afgeven over de gevaren van te hard rijden.

De autofabrikant wil een discussie op gang brengen over de vraag of autofabrikanten het recht of zelfs de plicht hebben om technologie te installeren waarmee het gedrag van de bestuurder kan worden beïnvloed. Zowel de snelheidsbegrenzing als de installatie van camera’s in de auto laat zien hoe autofabrikanten actief hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het streven naar nul verkeersdoden door goed gedrag van de bestuurder te stimuleren.

Volvo Cars presenteerde vandaag ook de Care Key, waarmee Volvo-rijders de topsnelheid van hun auto kunnen beperken voordat ze hun Volvo uitlenen. Vanaf modeljaar 2021 is de Care Key standaard bij alle nieuwe Volvo’s.

De Care Key, de camera’s, de snelheidsbegrenzer en de bestaande rijassistentiesystemen dienen één belangrijk doel: veiliger autorijden.

Keywords:
Corporate Nieuws, Product Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact