Persberichten

Volvo 360c concept vraagt om universele veiligheidsnormen voor communicatie tussen autonoom rijdende auto’s

 

Met het nieuwe concept Volvo 360c gaat Volvo Cars een van de belangrijkste uitdagingen aan wat betreft autonoom rijden. Deze nieuwe vorm van mobiliteit vraagt namelijk om een nieuwe, wereldwijde standaard voor de manier waarop zelfrijdende voertuigen veilig kunnen communiceren met andere weggebruikers.

 

Autonoom rijden en veiligheid zijn nauw met elkaar verbonden. Autonoom rijden heeft de potentie om voor de meest significante verbetering in verkeersveiligheid te zorgen sinds Volvo Cars in 1959 de driepuntsgordel uitvond.

 

De technologie van autonoom rijden wordt geleidelijk ingevoerd. Autonoom rijdende auto’s worden geïntroduceerd in een ‘gemengde’ verkeerssituatie waarin zelfrijdende auto's zonder menselijke bestuurder de weg delen met andere weggebruikers.

 

In een dergelijke verkeerssituatie is het niet langer mogelijk oogcontact te maken met andere weggebruikers, laat staan kennis te nemen van de bedoelingen van andere bestuurders – een belangrijk element van de hedendaagse verkeersinteractie.

 

Bij de ontwikkeling van de 360c stelden de ingenieurs van Volvo Cars zich ten doel een veilige manier van communicatie te ontwikkelen tussen volledig autonoom rijdende auto’s en andere weggebruikers. Daarnaast lag de focus op het creëren van een universele standaard voor autonoom rijdende auto’s, ook die van andere merken.

 

De makers van de 360c bedachten een systeem bestaande uit externe geluiden, kleuren, beelden, bewegingen en combinaties van al deze tools om de intenties van het voertuig richting andere weggebruikers te communiceren. Volgens de ingenieurs moet het te allen tijde duidelijk zijn wat de auto van plan is.

 

De veiligheidscommunicatietechnologie van de 360c is erop gericht andere weggebruikers duidelijk te maken wat zijn intenties zijn. De technologie legt nooit aanwijzingen of instructies aan andere weggebruikers op.

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze communicatiemethode een universele standaard moet zijn, zodat alle weggebruikers gemakkelijk kunnen communiceren met elke andere autonoom rijdende auto, ongeacht wie de autofabrikant is”, zegt Malin Ekholm, Vice President Volvo Cars Safety Centre. “Maar het is ook belangrijk dat we anderen niet vertellen wat ze moeten doen. Dit om verwarring te voorkomen. Ons onderzoek toont aan dat dit de veiligste manier is om volledig autonoom rijdende auto’s te laten communiceren met andere weggebruikers.”

 

De 360c vertegenwoordigt Volvo’s visie op een toekomst van reizen die autonoom, elektrisch, verbonden en veilig is – en waardoor Volvo Cars mogelijk nieuwe groeimarkten kan betreden.

 

Met de 360c presenteert Volvo Cars vier mogelijke toepassingen van autonoom rijdende voertuigen – een slaapruimte, een mobiel kantoor, een woonkamer en een entertainmentruimte – die allemaal een nieuwe invulling geven aan de manier waarop mensen reizen.

 

De ingenieurs van Volvo Cars hebben ook gekeken naar nieuwe veiligheidstechnologieën in de slaapruimte en hoe een andere positionering van passagiers de veiligheid kan beïnvloeden. Een speciale veiligheidsdeken in de slaapruimte voorziet in een toekomstig beveiligingssysteem dat net zo werkt als de driepuntsgordel, maar is aangepast aan de mensen die tijdens het reizen liggen.

 

Meer informatie over concept Volvo 360c

Keywords:
2018, Volvo 360c (2018), Product Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact