Persberichten

De kennis om levens te besparen

 

De kennis om levens te besparen

 

Het ‘ongevallen onderzoeksteam' van Volvo Car heeft meer dan 36.000 ongevallen onderzocht in een periode van 35 jaar. Kort geleden heeft Volvo Car ook een onderzoeksmodel en -methode ontwikkeld om de reeks gebeurtenissen voor en tijdens een ongeluk te voorspellen. Deze methode helpt bij het evalueren van de effectiviteit van een nieuw preventief veiligheidssysteem, bijvoorbeeld dat van ‘Collision Warning' met Auto Brake en City Safety.

 

De nieuwe methode is een uitbreiding van de traditionele onderzoeksmethode van ongevallen. Die richt zich vooral op de aanrijding zelf en de gevolgen daarvan. Volvo Car heeft nu het onderzoek uitgebreid naar de gebeurtenissen vóór de aanrijding. Zo kan bestudeerd worden wat de aanleiding van het ongeluk was. ‘Real-life veiligheid is de sleutel van onze veiligheidsfilosofie. Als het aankomt op het vermijden van ongelukken, richten ons onderzoek en onze technische ontwikkeling zich op innovatieve technologieën waarmee resultaten in het echte verkeer te behalen zijn. Het focussen op de cruciale momenten vlak voor het ongeluk, helpt ons de juiste prioriteiten te stellen', zegt Jan Ivarsson, Senior Manager, Safety Strategy & Requirements bij Volvo Car.

 

Volvo's nieuwe onderzoeksmethode werd gelanceerd op het SAE World Congress in de lente van 2006. De methodiek is toepasbaar bij verschillende typen aanrijdingen. Voor het rapport is echter één van de meest voorkomende ongelukken in druk verkeer als voorbeeld gesteld; de aanrijding achterop. Het rapport laat zien wat mogelijk is met het berekenen en evalueren van de preventieve veiligheidseffecten van een automatisch remsysteem.

 

Unieke combinatie van statistieken, studies en reconstructies

Het onderzoeksmodel berust op het jarenlang bestuderen en nader onderzoeken van echte ongelukken waarbij Volvo's waren betrokken. De databank bevat uitgebreide statistieken van auto-ongelukken en de gevolgen daarvan. Om de analyses uit te breiden naar de gebeurtenissen vlak vóór een botsing, heeft Volvo Car nu de eigen statistieken uitgebreid met gedetailleerde studies van buitenaf en reconstructies van die gebeurtenissen.

 

‘De meer gedetailleerde informatie stelt ons in staat een completer beeld te scheppen van de omstandigheden waaronder een ongeluk ontstaat', zegt Jan Ivarsson. ‘We kunnen informatie toevoegen van wat voor het ongeluk gebeurde: de snelheid van de auto, hoe de auto zich gedroeg en wat de aanleiding was voor het ongeluk'. Gebaseerd op deze verzamelde informatie heeft Volvo Car een onderzoeksmodel ontwikkeld dat een helder beeld geeft van de omstandigheden vlak voor, en tijdens de aanrijding. ‘Met deze wetenschap als uitgangspunt kunnen wij, onder bepaalde omstandigheden, voorspellen hoe een ongeluk verloopt en we kunnen ook berekenen wat het risico is op ernstige verwondingen', stelt Jan Ivarsson.

 

Automatisch remsysteem werkt!

Gebruikmakend van dit onderzoeksmodel heeft Volvo Car het effect berekend van een automatisch remsysteem dat de snelheid van de auto terugbrengt, nog vóór de botsing plaatsheeft. De methode maakt het mogelijk verschillende instellingen te evalueren. De resultaten tonen aan dat een flink aantal aanrijdingen van deze soort kan worden voorkomen wanneer de auto is voorzien van een automatisch remsysteem.

‘Dit helpt ons de optimale instelling te vinden van het automatische remsysteem in kritische situaties', zegt Jan Ivarsson.

De methode van het voorspellen, in combinatie met de eigen ongevallenstatistieken en gedetailleerde studies van anderen, heeft de weg vrijgemaakt voor een nog completere analyse van de ongevalsituatie en de omstandigheden daar omheen.

‘Door verder vooruit te kijken en ons nog meer bezig te houden met preventieve maatregelen, kunnen we autorijden veiliger maken. Niet alleen voor Volvo-rijders en hun passagiers, maar ook voor andere weggebruikers', stelt Jan Ivarsson vast.

 

Het startte in de jaren zestig

Het ‘ongevallen onderzoeksteam' van Volvo Car kan putten uit gegevens die tot in de jaren zestig terug gaan. Slechts enkele jaren nadat Volvo onderzoeksingenieur Nils Bohlin de driepuntsgordel uitvond en Volvo dit belangrijke veiligheidsitem standaard monteerde op de voorstoelen van nieuwe Volvo's, startte Volvo een gedetailleerd onderzoek naar de verminderende effecten van veiligheidsgordels op verwondingen. Dit onderzoek, dat in 1966 plaatshad, omvatte alle ongelukken in Zweden gedurende één jaar en waarbij een Volvo betrokken was. De resultaten toonden aan dat de verwondingen met liefst 50% waren teruggelopen. Volvo realiseerde zich toen al hoe belangrijk het was een goed inzicht te hebben in wat er precies met de auto en zijn inzittenden gebeurt tijdens een ongeluk. Die wetenschap is van vitaal belang voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarom richtte Volvo Car in 1970 een gespecialiseerd onderzoeksteam op dat zich permanent met deze materie bezig ging houden. Dit team is sinds die tijd altijd actief gebleven. ‘De noodzaak te beschikken over gegevens van echte ongelukken is in al die jaren nooit afgenomen', zegt Jan Ivarsson. ‘Zelfs al hebben we natuurlijk onze werkmethoden verbeterd en verfijnd in al die jaren'.


 

De diepte en de breedte in

De ongevalonderzoekers van Volvo Car gaan zowel de diepte als de breedte in bij hun onderzoekingen. Dieptestudies naar ongelukken leveren gegevens over alle facetten van de ongelukken op. Zij onthullen de gecompliceerde mechanismen bij de verschillende typen ongevallen, vertellen hoe de preventieve systemen in de auto werkten en laten zien wat voor verwondingen de inzittenden hebben opgelopen. Parallel daaraan laat de grote collectie statistieken van verschillende bronnen zien hoe groot de kans is op een bepaald type ongeval. Op deze manier beschikt Volvo Car over een schat aan gegevens waarmee bij de ontwikkeling van nieuwe modellen de juiste prioriteiten kunnen worden gesteld. Om correct vast te stellen wat er voor en tijdens het ongeval precies gebeurde, is intensief onderzoek ter plaatse absoluut noodzakelijk.

 

Op naar het ongeval

Iedere keer dat binnen een straal van 100 km van Göteborg een ernstig ongeval plaatsheeft, waarbij een Volvo is betrokken, wordt het ‘ongevallen onderzoeksteam' door de SOS-centrale op de hoogte gesteld, hoe vroeg of laat het ook is.

Tenminste één man van Volvo bezoekt vervolgens de plaats van het ongeval. Indien mogelijk, vertraagt de politie het wegslepen van de betrokken auto's tot de technici van Volvo ter plekke zijn. De technici voeren een nauwgezet onderzoek uit en leggen dat vast op schrift en in beeld. De aanwezige politie wordt geïnterviewd en waar mogelijk ook getuigen, bestuurders en inzittenden. Na dit alles wordt de auto vervoerd naar Volvo's Safety Centre voor een diepgaand onderzoek. Verdere informatie wordt verzameld, bijvoorbeeld zaken die verband houden met de verwondingen van inzittenden. Wanneer alle materiaal is verzameld, bestuderen de mensen van het Safety Centre, die van de betrokken technische afdelingen en medische experts de informatie. De bestudering van interessante gevallen, bijvoorbeeld ongelukken bij hoge snelheid, kan zowel ter plaatse gebeuren als tijdens een reconstructie met botsproef in het laboratorium.

 

Statistische analyse

Het vastleggen van de statistieken gebeurt op een andere manier. Hier is het doel om een statistische databank op te bouwen met de gegevens van ongelukken. Na onderzoek kan die databank gebruikt worden om een helder beeld te geven van de verschillende factoren tijdens het ongeluk, bijvoorbeeld het soort verwondingen dat bij een bepaald ongeluk voorkomt. Deze databank wordt opgebouwd uit zowel gegevens van internationale statistieken als van gedetailleerd onderzoek van de ergste ongelukken in Zweden waarbij Volvo's zijn betrokken. Ieder jaar worden er 50.000 ongelukken gemeld bij de Zweedse verzekeringsmaatschappij van Volvo, Volvia, waar vijftien specialisten werken die namens Volvia de meest ernstige ongevallen onderzoeken.

Alle gevallen waarbij de reparatiekosten een bepaald niveau overstijgen (vandaag de dag € 3.800,-) worden op verzoek van het ‘ongevallen onderzoeksteam' speciaal onderzocht. Alle documentatie, waaronder foto's van de buitenkant van de auto en het interieur, wordt vastgelegd en beschikbaar gesteld voor het ‘ongevallen onderzoeksteam'. Dit proces omvat op jaarbasis 1.500 tot 2.000 ongelukken.

Deze informatie geeft het startsein voor een gedetailleerd vervolgonderzoek van het ongeluk door experts van Volvo. Zij verzamelen achtergrondinformatie van de plaats van het ongeluk, de frequentie van ongelukken ter plekke en de verwondingen die er het gevolg van zijn. Bij ieder ongeluk wordt ook nog de informatie van de auto's vastgelegd en zijn er interviews met de inzittenden.

 

Fundament gebaseerd op kennis

Het credo van het ‘ongevallen onderzoeksteam' is ‘hoe meer informatie kan worden verkregen, des te beter is het'. Het doel achter het hele proces is de kennis van ongevallen en de gevolgen daarvan, te vergroten. Vervolgens wordt die kennis verwerkt in nieuwe producten. ‘In de loop van al de jaren dat wij ons intensief bezighouden met veiligheid, zijn we experts geworden in het vertalen van onderzoeksresultaten in praktische toepassingen. En in het laten luisteren van anderen naar ons', zegt Jan Ivarsson. ‘Want zonder het werk van het onderzoeksteam zouden we niet in staat zijn de auto's van morgen veiliger te maken'.

 

Veel van de veiligheidssystemen die Volvo in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, stammen direct uit de kennis van het ‘ongevallen onderzoeksteam', verkregen uit bestudering van echte ongelukken. ‘Het bestuderen van echte ongelukken, de reden waarom zij plaatshadden en de manier waarop de auto de inzittenden beschermde, maakt het voor ons mogelijk te onderzoeken hoe goed onze preventieve systemen en veiligheidssystemen werken. Tevens levert het ons de mogelijkheid om nieuwe systemen voor de verdere toekomst te ontwikkelen', verklaart Jan Ivarsson.

 

Keywords:
Veiligheid
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact

For information on how Volvo Cars process your personal data in relation to Volvo Cars Global Newsroom click here.

De Volvo Car Perskamer maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op deze website te optimaliseren. De cookies op deze site slaan geen persoonsgebonden gegevens op. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Accepteer