Persberichten

City Safety: actieve veiligheid in de stad

 

 

Volvo introduceert een uniek systeem dat bestuurders kan helpen aanrijdingen bij lage snelheid, zoals die veel voorkomen in stedelijk gebied of in langzaam rijdend verkeer, te vermijden. Op het moment dat de bestuurder niet tijdig reageert en tegen een voorligger dreigt te rijden, remt de auto zelf. Met dit systeem, door Volvo City Safety genoemd, beoogt Volvo een halvering van het aantal kop-staartbotsingen. Met de introductie van de conceptauto XC60, begin dit jaar in Detroit, maakte ook City Safety zijn debuut. Volvo is van plan om dit systeem binnen twee jaar op de markt te brengen.

 

‘City Safety biedt voor alle betrokkenen voordelen. De kans op een whiplash bij inzittenden in de voorste auto wordt volledig of in elk geval sterk gereduceerd. Daarnaast kan het systeem een bijdrage leveren aan het terugdringen van reparatiekosten voor beide voertuigen', stelt Jonas Ekmark, manager Preventieve Veiligheid van het Volvo Car Safety Centre. Zodra een voorligger plotseling remt en City Safety bepaalt dat een aanrijding waarschijnlijk is, worden preventief de remmen geactiveerd om de bestuurder te helpen het ongeval te voorkomen door alsnog te remmen of een uitwijkmanoeuvre uit te voeren. Bemerkt het systeem dat de bestuurder nog meer hulp nodig heeft, dan zal de auto door middel van een hydraulische pomp geheel zelfstandig remmen.

 

Statistieken wijzen uit dat ongeveer 75 procent van alle geregistreerde aanrijdingen zich voltrekken bij snelheden tot maximaal 30 km/uur. Daar komt bij dat de gevolgen van deze aanrijdingen vaak zo gering zijn dat deze niet worden gemeld bij een verzekeringsmaatschappij. Dat neemt echter niet weg dat reparaties van zelfs de kleinste aanrijdingen veel tijd en geld kosten. Het systeem City Safety is actief bij snelheden tot 30 km/uur. Op het moment dat het onderlinge snelheidsverschil tussen twee voertuigen onder 15 km/uur ligt, helpt het systeem de bestuurder een aanrijding helemaal te vermijden. Bij snelheden tussen 15 en 30 km/uur richt het systeem zich er vooral op de snelheid zoveel mogelijk te verlagen voordat de aanrijding een feit is.


 

Lasersensor registreert voorligger

Het systeem houdt het voorliggende verkeer in de gaten met behulp van een lasersensor die ter hoogte van de achteruitkijkspiegel in de voorruit is geïntegreerd. De sensor is in staat voertuigen te registreren die zich binnen een afstand van 6 meter van de voorbumper bevinden. City Safety is erop berekend te reageren op voertuigen voor de auto, of ze nu stilstaan of in dezelfde richting rijden. Op basis van de afstand tot het voorliggende object en de snelheid van de auto, voert het systeem vijftig berekeningen per seconde uit om de remkracht te bepalen die nodig is om een ongeval te vermijden. Zodra de berekende remkracht boven een bepaald niveau komt zonder dat de bestuurder reageert, zal het systeem zich voorbereiden op een naderende aanrijding. City Safety beperkt de gevolgen van die aanrijding dan zoveel mogelijk door preventief de remmen van de auto te activeren of door zelfs volledig automatisch te remmen en het gaspedaal uit te schakelen.

 

Specifieke beperkingen

City Safety heeft dezelfde beperkingen als andere optische systemen. De werking kan daarom te lijden hebben van specifieke weersomstandigheden als mist, sneeuw of zware regenval. Het is daarom noodzakelijk de voorruit vrij te houden van vuil, ijs en sneeuw. Zodra de sensor is geblokkeerd, krijgt de bestuurder via het informatiedisplay de mededeling dat dit deel van de voorruit moet worden gereinigd. De werking van het systeem is niet afhankelijk van daglicht, City Safety werkt zowel overdag als 's nachts.

‘Het is belangrijk om te benadrukken dat het systeem de bestuurder niet vrijwaart van de verantwoordelijkheid om een veilige afstand te bewaren in het verkeer. Het automatische remsysteem reageert ook pas als het systeem heeft bepaald dat een aanrijding zeer waarschijnlijk is. Daarmee helpt het systeem de gevolgen van een aanrijding zoveel mogelijk te beperken of een aanrijding zo mogelijk alsnog te voorkomen', aldus Ekmark.

 

Automatisch remsysteem ter bescherming voetgangers

Volvo introduceert in het najaar van 2007 nóg twee toekomstige systemen die bestuurders helpen een ongeval te vermijden. Deze systemen worden binnen enkele jaren op de markt gebracht. Vanaf eind 2007 kunnen de Volvo V70, XC70 en S80 worden uitgerust met een waarschuwingssysteem dat automatisch de remmen activeert op het moment dat een aanrijding met een stilstaand of bewegend voertuig dreigt. De naam van het systeem is Collision Warning met Auto Brake (CWAB).

 

De volgende ontwikkeling is een systeem dat ook mensen kan ‘zien' en dat in staat is automatisch te remmen wanneer een voetganger onverhoeds voor de auto stapt. Net als het nieuw geïntroduceerde CWAB maakt ook dit toekomstige systeem gebruik van een radar met een camera om objecten in de rijbaan van de auto te registreren. De radar is daartoe opgewaardeerd met een groothoek-‘lens' waarmee ook voetgangers kunnen worden opgemerkt.

 

Eerst een waarschuwing, dan automatisch remmen

Zodra de auto een voetganger nadert, wordt in de head-updisplay op de voorruit een rood waarschuwingssignaal geprojecteerd. Tegelijkertijd krijgt de bestuurder ook een waarschuwingssignaal te horen. Daardoor kan de bestuurder sneller te reageren, waarmee een aanrijding in de meeste gevallen kan worden voorkomen. Zodra de kans op een aanrijding groter wordt, wordt de noodremassistent geactiveerd. Daarbij wordt de afstand tussen de remblokken en remschijven alvast verkleind voor een kortere reactietijd. Ook wordt de hydraulische druk in het remsysteem opgevoerd, zodat de auto toch optimaal remt als de bestuurder het rempedaal niet hard genoeg intrapt.

Indien de bestuurder verzuimt te remmen en het systeem heeft bepaald dat een aanrijding dreigt, dan treedt het remsysteem automatisch in werking.

 

Deze automatische remfunctie is bedoeld om de snelheid voorafgaand aan een aanrijding zoveel mogelijk te reduceren, om letsel bij een voetganger tot een minimum te beperken als een aanrijding onvermijdelijk is. De automatische remfunctie kan de snelheid van de auto maximaal zo'n 25 km/uur verlagen. Afhankelijk van de situatie en de snelheid van de auto, betekent dit dat een aanrijding in sommige gevallen niet volledig kan worden voorkomen. ‘De statistieken wijzen uit dat de kans op een dodelijke afloop drastisch toeneemt als een aanrijding plaatsvindt bij een snelheid boven 30 km/uur. Daarom vinden we het belangrijk om de snelheid zoveel mogelijk te reduceren, al blijft het streven in de eerste plaats natuurlijk om een ongeval te vermijden', aldus Jonas Ekmark.

 

Om te voorkomen dat de automatische remfunctie in werking treedt als de bestuurder zijn voertuig gewoon onder controle heeft, heeft Volvo het systeem zo geprogrammeerd dat het alleen wordt geactiveerd als een eventuele uitwijkmanoeuvre onmogelijk is geworden. Dat kan betekenen dat het te laat is voor de bestuurder om zelfs met de maximale remkracht het ongeval te voorkomen; dan is het belangrijk de snelheid zoveel mogelijk te beperken. De audiovisuele waarschuwingssignalen zijn er echter op gericht om de bestuurder te helpen de aanrijding te vermijden, voordat de automatische remfunctie in werking treedt.

 

Automatische besturing ter voorkoming van frontale aanrijding

Collision Avoidance by Auto Steering is een doorontwikkeling van het Lane Departure Warning-systeem, dat eind 2007 wordt geïntroduceerd voor de Volvo V70, XC70 en S80. Lane Departure Warning bepaalt met behulp van een camera de positie van de auto tussen de wegmarkering. Zodra de auto zonder reden de wegmarkering aan een van beide zijden van de weg overschrijdt, wordt de bestuurder met een geluidssignaal gewaarschuwd. De werking van Collision Avoidance by Auto Steering is aanzienlijk geavanceerder. Deze functie dient een frontale aanrijding als gevolg van concentratieverlies bij de bestuurder te vermijden door met een camera en een radarsysteem de posities van de auto en van het tegemoetkomende verkeer te bepalen.

 

Zodra de auto in een verkeerde rijbaan dreigt te komen, wordt de auto automatisch naar een veilige positie in de oorspronkelijke rijbaan gestuurd.

Collision Avoidance by Auto Steering is momenteel nog in ontwikkeling. Door de hoge eisen die worden gesteld ten aanzien van veiligheid, onderzoeken de experts van Volvo nog in welke mate deze vorm van stuurassistentie gewenst is en bij welke snelheden het systeem functioneel moet zijn.

 

Communicatie tussen voertuigen leidt tot minder ongevallen

Voertuigen die met andere voertuigen en de omliggende infrastructuur kunnen communiceren, vergroten het veiligheidspotentieel en zorgen daarmee voor minder verkeersongevallen. Om deze communicatie tot stand te brengen is het nodig een "standaardtaal" te ontwikkelen waarmee auto's van verschillende merken met elkaar kunnen "praten". Op dit moment wordt internationaal aan verschillende projecten gewerkt om tot een wereldwijde standaard te komen. Zo neemt de Ford Motor Company met nog enkele andere autofabrikanten deel in het Amerikaanse CAMP (Collision Avoidance Metric Partnership) en het PReVENT-project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Volvo onderzoekt in beide projecten de mogelijkheden voor communicatie tussen voertuigen. Deze techniek biedt in potentie de volgende voordelen:

 

  • Informatie van een voorligger dat het wegoppervlak een paar kilometer verderop glad is.
  • Een waarschuwing dat het verkeer verderop stilstaat.
  • Coördineren van automatische uitwijkmanoeuvres als een aanrijding dreigt.
  • De mogelijkheid om door onderlinge communicatie op de snelweg "in konvooi" zeer dicht achter elkaar te rijden, voor een betere doorstroming van het verkeer en een lager brandstofverbruik.

 

In het kader van het CAMP-project beschikt Volvo inmiddels over een aantal testvoertuigen die in staat zijn onderling met elkaar te communiceren. De bestuurder in een van de auto's kan informatie ontvangen van een andere auto die vanwege een onverwacht obstakel hard heeft moeten remmen. De eerstvolgende bestuurder heeft daarmee voldoende tijd om te remmen. ‘Wanneer communicatie tussen voertuigen onderling en met omliggende infrastructuur mogelijk wordt, kan een groot aantal standaard verkeersongevallen worden voorkomen. De grootste uitdaging is nu om een "standaardtaal" te ontwikkelen en te zoeken naar systemen die nodig en het meest effectief zijn', aldus Jonas Ekmark.

 

Keywords:
Veiligheid
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.