Persberichten

Feiten en cijfers over ongevallen

Slaapgerelateerde ongevallen

 • Vermoeidheid speelt een veel grotere rol bij verkeersongevallen dan tot dusver werd aangenomen. Ongeveer 12 procent van alle aanrijdingen en 10 procent van alle bijna-aanrijdingen kan worden toegeschreven aan vermoeidheid van de bestuurder. De meeste verkeersonderzoeken wijzen echter uit dat vermoeidheidsverschijnselen slechts twee tot vier procent van de verkeersongevallen veroorzaken. (100 Cars Study, Virginia Tech)
 • 45 procent van de ongevallen die plaatsvonden doordat de bestuurder in slaap was gevallen, speelt zich af bij daglicht. De helft van de slaapgerelateerde ongevallen vindt 's avonds of 's nachts plaats, vijf procent voltrekt zich bij het invallen van de schemering. (NASS/CDS)
 • Slaapgerelateerde ongevallen gebeuren vaker buiten de bebouwde kom dan andere eenzijdige ongevallen (Anna Anund, VTI, Zweden)
 • Ongeveer 70 procent van alle slaapgerelateerde ongevallen gebeurt op wegen met een maximumsnelheid van 90 tot 110 km/uur. (Anna Anund, VTI, Zweden)
 • De NHTSA, de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration, schat dat jaarlijks ruim 100.000 verkeersongevallen in de Verenigde Staten worden veroorzaakt door vermoeidheid van de bestuurder. Daarbij komen 1.500 mensen om het leven, en vallen nog eens 71.000 gewonden. Volgens de NHTSA neemt de kans op een ongeval of een bijna-ongeval met een factor vier tot zes toe wanneer de bestuurder vermoeid is.

Kop-staartbotsingen

 • Bij verreweg de meeste verkeersongevallen gaat het om een kop-staartbotsing. Maar liefst 29 procent van alle geregistreerde aanrijdingen is een kop-staartbotsing, volgens de NHTSA.
 • In meer dan 50 procent van de hierboven genoemde aanrijdingen heeft de bestuurder in het geheel niet geremd (!)
 • Bij 90 procent van alle kop-staartbotsingen is sprake van een onoplettende bestuurder (100 Cars Study, Virginia Tech)
 • Verkeersonderzoek uit Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten wijst uit dat kop-staartbotsingen ongeveer 5 procent van al het verkeersgerelateerde zware letsel veroorzaken.

 

Van de weg raken

 • Volgens statistieken van Volvo is bij ongeveer 33 procent van alle verkeersongevallen sprake van een voertuig dat van de weg is geraakt. Van deze ongevallen voltrekt 75 procent zich op wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer.
 • Statistieken van Volvo wijzen ook uit dat 40 procent van de verkeersongevallen waarbij sprake is van zwaar persoonlijk letsel, gebeurt als een auto van de weg raakt. Ook hier voltrekt verreweg het grootste deel van deze ongevallen - 80 procent - zich op snelheden met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer.

 

Keywords:
Veiligheid
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.