Persberichten

Veiligheid bij zwangere automobilisten

Volvo ontwikkelde virtuele ‘zwangere' crashtest dummy

 

Beesd, 8 mei 2007 - Als een zwangere vrouw tijdens het rijden op de juiste wijze haar veiligheidsgordel gebruikt, is de kans op letsel voor de ongeboren baby in geval van een aanrijding aanzienlijk minder. Deze kennis baseert Volvo op onderzoek naar de veiligheid van ongeboren kinderen en hun moeders. Volvo ontwikkelde speciaal voor dat onderzoek een virtuele, zwangere dummy om frontale aanrijdingen tijdens de zwangerschap te kunnen simuleren.

 

Over veiligheid voor het ongeboren kind in de auto is nog maar zeer weinig bekend, aangezien verwondingen aan ongeboren kinderen niet worden vastgelegd in de statistieken. Om een baby in geval van een aanrijding goed te beschermen, dient allereerst de zwangere vrouw goed te zijn beschermd. Het dragen van een veiligheidsgordel is daarbij een eerste vereiste, maar toch laten zwangere vrouwen het gebruik hiervan vaak juist achterwege.

 

Virtuele, zwangere crashtest dummy

Volvo levert een belangrijke bijdrage aan de groeiende aandacht voor zwangere vrouwen in het verkeer en aan de kennis die dient ter bescherming van het ongeboren kind. Een belangrijke innovatie in dit opzicht is de virtuele, zwangere crashtest dummy. Dit model is bedoeld om te bestuderen welke bewegingen een zwangere vrouw in geval van een aanrijding maakt, en in hoeverre het ongeboren kind daarvan gevolgen ondervindt. De afmetingen en vorm van de virtuele testdummy komen overeen met die van een vrouw in de laatste fase van haar zwangerschap. Het virtuele model wordt gebruikt om de gevolgen van frontale aanrijdingen te simuleren. ‘Met het computermodel zijn we in staat de bewegingen van een zwangere nauwkeurig te analyseren, en kunnen we zien hoe passieve veiligheidsvoorzieningen als de veiligheidsgordel, de airbag en de veiligheidskooi de vrouw en het ongeboren kind beschermen', vertelt Lotta Jakobsson, expert op gebied van kinderveiligheid bij Volvo.

 

‘Dat betekent dat de ingenieurs de krachten die tijdens een aanrijding inwerken op de moeder en het ongeboren kind onder uiteenlopende omstandigheden kunnen simuleren. Het model dient op die manier om bijvoorbeeld een nieuw ontwerp voor een veiligheidsgordel te testen.'

 

Zwangere vrouwen zouden te allen tijde een veiligheidsgordel moeten dragen

Het dragen van een veiligheidsgordel is altijd de meest verstandige keuze. Ook voor zwangere vrouwen. Daarbij zijn de volgende voorschriften in acht te nemen:

 

 • Draag geen dikke kleding zodat de veiligheidsgordel zo dicht mogelijk op het lichaam ligt.
 • Trek het onderste deel van de veiligheidsriem over uw dijbenen, plat onder uw buik.
 • Zorg ervoor dat het bovenste deel van de veiligheidsgordel tussen de borsten doorloopt.
 • Trek de veiligheidsgordel stevig aan.

 

Bij het omdoen van de veiligheidsgordel is het belangrijk dat deze op de juiste plekken contact maakt met het lichaam van de passagier: het bovenlichaam en het bekken. Daarmee worden de meer kwetsbare delen van het lichaam, zoals de zachte onderbuik met daarin de baby, beter beschermd. Onderzoek met de virtuele, zwangere crashtest dummy wijst uit dat ook de airbag bescherming biedt aan zowel de moeder als het ongeboren kind.

 

Vaak voorkomend letsel voor ongeboren kinderen en hun moeders

Tot de verwondingen die zwangere passagiers oplopen in geval van een aanrijding horen onder meer het losraken of scheuren van de placenta en het scheuren van de baarmoeder. In sommige gevallen loopt het ongeboren kind zelf direct letsel op. De meest voorkomende vorm van letsel is een losgeraakte placenta. Daarbij komt de placenta geheel of gedeeltelijk los, waardoor de baby onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt, wat de baby uiteindelijk fataal kan worden.

 

‘Uit ons onderzoek blijkt dat een zwangere vrouw en haar ongeboren kind het best zijn te beschermen door een driepuntsgordel. Bij juist gebruik is de kans op letsel voor het ongeboren kind aanzienlijk kleiner', aldus Jakobsson.

 

Juist gebruik van de veiligheidsgordel tijdens de zwangerschap

 • Begin met instellen van de stoel zodat u de pedalen goed kunt bereiken, maar toch zoveel mogelijk afstand kunt bewaren tussen het stuur en uw buik.
 • Trek het onderste deel van de veiligheidsgordel over uw dijbenen en trek de gordel stevig vast. Let op dat deze gordel niet over uw buik loopt, maar er zo plat mogelijk onderdoor loopt.
 • Trek de gordel voor het bovenlichaam over uw borstkas, tussen de borsten naar de zijkant van uw buik, en trek de gordel stevig aan. Haal de gordel nooit onder uw armen door, of achter uw rug langs - dat kan gevaar opleveren voor u en de baby.

Potentieel gevaar voor baby's tijdens een aanrijding

 

Niet fataal maar mogelijk langdurig letsel

 • Losraken placenta (meest voorkomend) -> gevaarlijk voor de baby
 • Vroegtijdige geboorte -> Problemen met ademhaling en zenuwstelsel
 • Direct letsel -> Verwondingen aan armen en benen

 

Fataal

 • Overlijden van de moeder
 • Losraken placenta (meest voorkomend)
 • Gescheurde baarmoeder
 • Schedelbasisfractuur bij de baby

 

 

De virtuele, zwangere crashtest dummy

 • De virtuele, zwangere crashtest dummy is ontwikkeld door Volvo en is uniek in zijn soort
 • Het model bestaat uit verschillende lagen met gedetailleerde informatie over de baarmoeder, de placenta, vruchtwater en de foetus, in ongeveer de 36e week van de zwangerschap.
 • De dummy is in elk willekeurig model te plaatsen en is in staat aanrijdingen met verschillende snelheden simuleren.
 • Op basis van deze technologie heeft Volvo geconcludeerd dat ook zwangere vrouwen te allen tijde de veiligheidsgordel dienen te gebruiken, en dat deze op juiste wijze moet worden aangebracht.

Het onderzoek van Volvo heeft bovendien uitgewezen dat zwangere vrouwen beter worden beschermd mét een airbag in het stuurwiel, dan zónder.

Keywords:
Veiligheid, Technologie
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact