Persberichten

Volvo Car Corporation ontwikkelt technologie om aanrijdingen met wilde dieren te vermijden

 

Volvo Car Corporation zet opnieuw een belangrijke stap naar actieve veiligheid met de ontwikkeling van een systeem dat waarschuwt en automatisch remt voor dieren op de weg. Het nieuwe systeem wordt binnen enkele jaren op de markt gebracht.

 

Het project voor de ontwikkeling van een veiligheidssysteem dat het risico op aanrijdingen met wilde dieren vermindert, kadert in de doelstelling die Volvo Car Corporation zich gesteld heeft voor 2020, namelijk dat niemand ernstige letsels mag oplopen in een nieuwe Volvo. Het nieuwe systeem is gebaseerd op het voetgangerdetectiesysteem Pedestrian Detection met Full Auto Brake, dat in 2010 werd geïntroduceerd.

 

Camera en infrarood licht

"Het systeem bestaat uit twee delen, een radarsensor en een infraroodcamera, die de verkeerssituatie kunnen registreren", vertelt Andreas Eidehall, technisch expert in systemen voor actieve veiligheid bij Volvo Car Corporation. 

Omdat de meeste aanrijdingen met wilde dieren plaatsvinden bij schemer en tijdens de donkere wintermaanden, moest het systeem ook in het donker werken. De camera scant de weg voor het voertuig en als een dier in de baan van de wagen wordt gedetecteerd, dan waarschuwt het systeem de bestuurder met een geluidssignaal. Als de bestuurder niet reageert, dan gaat de auto automatisch remmen.

 

"Het systeem is ontworpen voor normale snelheden op snelwegen. Indien een aanrijding niet kan worden vermeden, dan zal het systeem de auto wel voldoende vertragen om de impact te verminderen en zo ernstige verwondingen te vermijden", gaat Andreas Eidehall verder.

 

Gegevensinterpretatie

Een van de grootste uitdagingen van de ingenieurs bestaat erin om het systeem verschillende dieren te leren herkennen. Een ontwikkelingsteam van Volvo Car Corporation ging daarom in een safaripark dieren en hun verschillende gedragspatronen filmen met een digitale camera. Daarbij richtten ze zich vooral op elanden, edelherten en damherten. Door zeer traag te rijden langs een spoor waar ze voedsel hadden neergelegd om de dieren te lokken, werden gegevens vastgelegd die later zullen worden gebruikt om het sensor­systeem te evalueren en te ontwikkelen.

In een eerste stadium zal het systeem reageren op grote dieren, zoals een eland, rendier of hert, omdat het risico op ernstige letsels bij een aanrijding daarbij het grootst is.

 

Risico's van aanrijdingen met wilde dieren

Autobestuurders maken zich terecht zorgen over het risico op aanrijdingen met wilde dieren. In Zweden worden bijvoorbeeld jaarlijks meer dan 40.000 ongevallen met wilde dieren gemeld. Het grootste gevaar schuilt in botsingen met elanden.

"Bij aanrijdingen met een eland is er een groot risico op letsels omdat het dier vaak op de voorkant en de voorruit van de auto terechtkomt", zegt Andreas Eidehall.

 

Over het systeem en de verschillende functies kan Andreas geen details geven. Het project loopt amper één jaar en er is nog veel werk voor de boeg. Er worden momenteel verschillende technologieën geëvalueerd, er wordt software ontwikkeld, het systeem ‘leert' verschillende dieren te herkennen, en er wordt gewerkt aan de mechanismen die bepalen hoe en wanneer het systeem reageert.

 

"Uit onze ongevallenstatistieken kwam dit naar voren als een prioritair aandachtspunt. Bovendien weten we dat er een aanzienlijke interesse bestaat voor dit soort veiligheids­systemen. Bij demonstraties van het voetgangerdetectiesysteem Pedestrian Detection met Full Auto Brake krijgen we vaak vragen over bescherming tegen aanrijdingen met wilde dieren. Binnen enkele jaren zullen we een systeem voorstellen dat klaar is voor de markt", besluit Andreas Eidehall.

 

Feiten over ongevallen op de weg met wilde dieren:

  • Aanrijdingen met wilde dieren in Zweden: iets meer dan 47.000 in 2010. Bron: Zweedse adviesraad inzake aanrijdingen met wilde dieren.
  • Aanrijdingen met elanden: ongeveer 7.000. Bron: Zweedse adviesraad inzake aanrijdingen met wilde dieren.
  • Uit statistieken van de ongevallendatabank van Volvo blijkt dat botsingen met elanden een groot risico op letsels met zich meebrengen.
  • Het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety heeft statistieken verzameld voor de periode 1993-2007. In totaal overleden in die periode 2.499 mensen bij ongevallen op de weg waarbij wilde dieren betrokken waren. Volgens het rapport stijgt het aantal aanrijdingen met wilde dieren met bijna 30 procent in de maand november. State Farm, de grootste verzekeringsmaatschappij in de VS, meldt dat het aantal schadeclaims voor aanrijdingen met wilde dieren tussen 2003 en 2008 met 14,9 procent is gestegen.
Keywords:
Veiligheid, Technologie
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.