Persberichten

Resultaten Volvo Cars Q2: de transformatie zet zich volop door met solide bedrijfsresultaten

  • Omzet in Q2 bedroeg 102,2 miljard SEK (71,3 miljard SEK in Q2 2022)
  • EBIT in Q2, zonder de joint ventures en partners, bedroeg 6,4 miljard SEK (4,6 miljard SEK in Q2 2022)
  • EBIT in Q2 bedroeg 5,0 miljard SEK (10,8 miljard SEK in Q2 2022)
  • EBIT-marge in Q2, zonder de joint ventures en partners en zonder niet-recurrente posten, bedroeg 7,2%
  • EBIT-marge in Q2, zonder de joint ventures en partners, bedroeg 6,3% (6,5% in Q2 2022)
  • EBIT-marge in Q2 bedroeg 4,9% (15,1% in Q2 2022)
  • Gewone winst per aandeel in Q2 bedroeg 1,12 SEK (3,00 SEK in Q2 2022)
  • Aandeel volledig elektrische auto’s in Q2 was 16% (7% in Q2 2022)


Volvo Cars meldt vandaag een stijging van de bedrijfswinst met 39%, zonder joint ventures en partners, tot 6,4 miljard SEK en een overeenkomstige EBIT-marge van 6,3% voor het tweede kwartaal van 2023. Het resultaat werd behaald ondanks een niet-recurrente post van 0,9 miljard SEK in verband met het afvloeiingsprogramma dat in mei werd aangekondigd, als onderdeel van het streven naar een efficiëntere en duurzamere kostenbasis voor de toekomst. Zonder die post bedroeg de onderliggende EBIT-marge, exclusief joint ventures en partners, 7,2% in het tweede kwartaal. Dat bewijst dat de solide onderliggende prestaties van de eerste drie maanden van het jaar zich in het afgelopen kwartaal hebben voortgezet.

De EBIT van het bedrijf inclusief joint ventures en partners bereikte 5 miljard SEK, wat lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt voornamelijk doordat de EBIT van de groep voor het tweede kwartaal van 2022 positief werd beïnvloed door de eenmalige, niet-recurrente boekhoudkundige effecten van de notering van Polestar op de beurs in New York, Nasdaq. Het tussentijdse verslag over het tweede kwartaal van 2023 is hier te vinden.

"Uit het tweede kwartaal van 2023 blijkt dat het jaar zoals gepland verloopt", aldus Jim Rowan, President en Chief Executive Officer. "In de afgelopen drie maanden zijn we onze ambitieuze transformatiedoelen blijven realiseren en hebben we gestaag vooruitgang geboekt. Tegelijk hebben we ook solide onderliggende bedrijfsprestaties neergezet met hogere verkoopcijfers en inkomsten. We presteren en transformeren, terwijl we omgaan met de externe uitdagingen die op ons pad zijn gekomen."

Tijdens het kwartaal rapporteerde het bedrijf aanhoudend sterke verkoopprestaties in elektrische auto's. De verkoop van volledig elektrische Volvo-modellen steeg tijdens het kwartaal met 178% op jaarbasis en bedroeg 16% van het totale aandeel. De onlangs gelanceerde volledig elektrische wagens van het bedrijf, de SUV-modellen Volvo EX90 en EX30, zijn nog niet in productie en hebben nog niet bijgedragen aan de prestaties van het bedrijf in 2023. Zodra die nieuwe auto's beschikbaar zijn, zullen ze de verkoop van volledig elektrische auto's verder stimuleren in de richting van het ambitieuze doel van Volvo Cars om tegen 2030 alleen nog volledig elektrische auto's te verkopen.

Hoewel het bedrijf tijdens het kwartaal een hoger percentage volledig elektrische auto's afleverde, werden de marges van het bedrijf op volledig elektrische auto's in die periode beïnvloed omdat het lithium dat in de auto's wordt gebruikt, werd ingekocht toen de prijzen eind 2022 een piek kenden.


Bovendien heeft Volvo Cars, toen het nieuwe volledig elektrische auto's voor modeljaar 2024 introduceerde met een aanzienlijk beter rijbereik dan de bestaande modellen, proactief de voorraad auto's van modeljaar 2023 weggewerkt.

In de tweede helft van 2023 zal die dynamiek veranderen, omdat het bedrijf niet alleen zal profiteren van lagere lithiumprijzen, maar ook de effecten van de hogere prijzen voor volledig elektrische auto's van het modeljaar 2024 zal realiseren. Daarom wordt verwacht dat de marges op volledig elektrische auto's in de komende kwartalen zullen verbeteren.

Vorige maand onthulde Volvo Cars ook de volledig elektrische EX30, de allereerste kleine SUV. Met die auto betreedt het bedrijf een belangrijk nieuw segment, dat naar verwachting de komende jaren snel zal groeien, en spreekt het een nieuwe klantendoelgroep aan. De EX30 zal ook de rendabele groei van het bedrijf in volledig elektrische auto's stimuleren, met verwachte brutomarges op de auto van 15 tot 20%. Zowel de EX30 als de grotere EX90 vormen een boeiende stap naar de toekomst en laten duidelijk de koers van Volvo Cars zien: premium elektrische auto's, gebouwd op elektrische architectuur van de volgende generatie met geavanceerde batterij- en computingtechnologie en passieve en actieve veiligheidsfuncties van een hoger niveau.

Volvo Cars zette het afgelopen kwartaal zijn commerciële transformatie voort. In juni bereikte het bedrijf nog een belangrijke mijlpaal toen het Verenigd Koninkrijk de eerste markt werd die volledig transformeerde van een traditionele groothandel naar een direct-to-consumer-model dat is ontworpen rondom flexibiliteit voor de klant. De kennis die het bedrijf opdoet met de commerciële transformatie in het Verenigd Koninkrijk is van cruciaal belang, want het bedrijf is van plan om in de komende jaren, samen met zijn vertrouwde retailpartners, meer markten volledig direct-to-consumer te maken. Dat zal zowel de algemene klantervaring verbeteren als het commerciële netwerk efficiënter, transparanter en rendabeler maken.

In mei legde Volvo Cars ook meer de nadruk op het wereldwijde initiatief voor kostenoptimalisatie en efficiënt gebruik van hulpbronnen dat eind vorig jaar werd gelanceerd. Dit omvatte een wereldwijd afvloeiingsprogramma, waaronder ongeveer 1.300 kantoorfuncties in Zweden, als onderdeel van de inspanningen om de kosten te verlagen en de efficiëntie van de wereldwijde activiteiten te verbeteren. Het doel is om een efficiëntere en duurzamere kostenbasis voor de toekomst te creëren door herstructurering en verandering van werkwijzen in delen van de organisatie door te voeren en door zich nog meer te richten op het verkrijgen van de relevante vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn.

Operationele en financiële prestaties Q2

Wat de operationele prestaties in het tweede kwartaal betreft, boekte Volvo Cars een omzet van 102,2 miljard SEK, een stijging van 43% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het bedrijf kende ook een solide wereldwijde stijgende verkoop met 25% tot 178.800 verkochte auto's, een sterke prestatie in de verkoop van elektrische auto's, evenals een aanhoudende premium prijsstelling in veel markten.

De verkoopprestaties werden ondersteund door een verbeterde productieoutput in de fabrieken van het bedrijf. Tijdens het tweede kwartaal steeg de productie van auto’s met 50% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is een bevestiging van de stappen die het bedrijf heeft gezet om zijn toeleveringsketen veerkrachtiger te maken, zoals zijn leveranciersbestand verbreden, de prestaties en levering door zijn leveranciers verbeteren, directe relaties met belangrijke halfgeleiderbedrijven en gieterijen ontwikkelen en meer transparantie in de algemene waardeketen creëren.

De EBIT over het tweede kwartaal exclusief joint ventures en partners onderging de negatieve invloed van een niet-recurrente post van ongeveer 0,9 miljard SEK, maar kwam toch uit op 6,4 miljard SEK, een stijging van 39% op jaarbasis. Die kosten hielden verband met het afvloeiingsprogramma dat deel uitmaakte van het initiatief voor een betere kostenefficiëntie dat in mei werd aangekondigd.

De inspanningen om de CO2-voetafdruk van het bedrijf per auto te verminderen, werden ook voortgezet. Tijdens het tweede kwartaal van het jaar was de algemene CO2-uitstoot per auto 18,8% lager in vergelijking met de benchmark van 2018, wat de ambities van het bedrijf voor het midden van het decennium om de CO2 per auto met 40% te verminderen, ondersteunt.

Vooruitblik op de rest van het jaar

2023 blijft een cruciaal jaar in de transformatie van Volvo Cars. Met meer nieuwe elektrische auto's op komst en de werkzaamheden aan een nieuwe batterijfabriek in Zweden en de geplande nieuwe fabriek voor elektrische auto's in Slowakije, legt het bedrijf een belangrijke basis voor zijn volgende groeifase.

Het heeft een nieuwe technologiehub geopend in Krakau, Polen, als aanvulling op de bestaande hubs in Stockholm en Lund in Zweden en Bangalore in India. Die technologiehubs en de andere R&D-centra zullen Volvo Cars helpen zijn ambitie waar te maken om een leider te worden in mobiliteit van de toekomst, door een wereldwijde stuwende kracht te worden op het gebied van technologie van de volgende generatie. Het bedrijf zal ook zijn commerciële transformatie naar meer directe activiteiten en een voortdurend verbeterende klantervaring voortzetten.

Meer in het algemeen ziet het bedrijf dat vraag en aanbod zich blijven normaliseren in de bredere markt. Dat brengt extra prijsdruk met zich mee aangezien de prijsniveaus zich ook beginnen te normaliseren in verschillende markten. Hoewel de stijgende rentetarieven in enkele van de grootste markten druk uitoefenen op de consument en de markt als geheel, blijft de vraag naar auto’s van Volvo gezond.

In de veronderstelling dat er geen verdere onverwachte verstoringen van de toeleveringsketen zijn, verwacht Volvo Cars een solide dubbelcijferige groei van de detailhandelsverkopen voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht ook dat het aandeel van volledig elektrische auto's nog hoger zal uitkomen dan de 11% voor het hele jaar vorig jaar.

"We blijven op koers en blijven vooruitgang boeken in onze ambitie om een leider te zijn in de mobiliteit van de volgende generatie", zei Jim Rowan. "Het bewijs van een echte transformatie ligt in de uitvoering ervan en dat is waar onze focus op blijft liggen in de tweede helft van 2023."

Noot voor de redactie

Jim Rowan en Johan Ekdahl (Chief Financial Officer) presenteren vandaag een livestream over de resultaten van Q2 2023 van Volvo Cars voor de pers, investeerders en analisten. Die zal starten om 9.30 u. MET. De presentaties zullen in het Engels zijn. Nadien is er een Q&A-sessie.

Link voor de livestream: https://live.volvocars.com

Link voor de livestream (enkel voor China): https://live.volvocars.com.cn

Tijdens de Q&A-sessie na de presentatie zul je vragen kunnen stellen. Daarvoor kun je de online chatfunctie gebruiken om je vraag te typen of je kan bellen. Als je wil bellen, moet je je eerst aanmelden via de onderstaande link. Je krijgt dan de nodige aanmeldgegevens en een individuele pincode.

Link om te aan te melden

 

Deze mededeling bevat informatie die Volvo Car AB (publ) openbaar moet maken krachtens de Verordening marktmisbruik van de EU (EU nr. 596/2014) en de Zweedse wet op de effectenmarkten (2007:528). De informatie werd openbaar gemaakt via het agentschap van de contactpersoon op 20 juli 2023 om 7 u. MET.

Keywords:
Corporate News, Regulatory Notices
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten