Persberichten

Volvo Cars wordt medeoprichter van ‘Accelerating to Zero Coalition’ en roept regeringen op tot meer klimaatactie

Volvo Cars kondigt vandaag aan dat het zich aansluit bij de 'Accelerating to Zero Coalition’, die later vandaag zal worden gelanceerd tijdens de VN-klimaatconferentie (COP27) in het Egyptische Sharm El Sheikh.

 

Tijdens COP27 en in de aanloop naar de aankomende G8-bijeenkomst in Bali, Indonesië, roept Volvo Cars landen ook op om hun eigen klimaatactie te versterken en de dreiging van de opwarming van de aarde aan te pakken.

 

De 'Accelerating to Zero Coalition’ bestaat uit een brede groep belanghebbenden die zich ertoe verbinden de overgang naar emissievrije mobiliteit te vergemakkelijken en te versnellen.

 

Ze bouwt voort op de ‘Glasgow Declaration on Zero Emission Vehicles’ (Verklaring van Glasgow over emissievrije voertuigen) van vorig jaar tijdens COP26. De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden te streven naar 100% emissievrije auto's en bestelwagens tegen 2040 wereldwijd en uiterlijk tegen 2035 voor de belangrijkste markten (Europa, China, Japan en de VS).

 

De oprichting van de coalitie speelt in op de behoefte aan een internationaal platform voor wereldwijd leiderschap op het gebied van emissievrije voertuigen. Door nauwe samenwerking wil ze helpen bij het creëren van de juiste omstandigheden om emissievrije auto's en bestelwagens aan te moedigen, onder andere door wagenparken van bedrijven te elektrificeren en een uitgebreide oplaadinfrastructuur te ontwikkelen.

 

Jim Rowan, CEO van Volvo Cars, zal bij de lancering van de coalitie tijdens COP27 de oprichting en gezamenlijke aanpak aankondigen en meer fabrikanten aanmoedigen om de Verklaring te ondertekenen en zich bij de coalitie aan te sluiten.

 

Volvo Cars wil tegen 2030 een volledig elektrisch autobedrijf zijn en wil daarmee de snelheid van de overgang van de automobielsector naar volledige elektrificatie beïnvloeden.

 

Jim Rowan verklaart het volgende: “Verbrandingsmotoren zijn een technologie uit het verleden. We moeten er afstand van doen als we de grootste bedreiging voor de mensheid, de klimaatverandering, willen aanpakken.”

 

De aankondiging komt een week na de lancering van het nieuwe volledig elektrische pronkstuk van Volvo Cars, de Volvo EX90. De komende jaren wil het bedrijf elk jaar een nieuwe elektrische auto lanceren.

 

Los daarvan heeft Volvo Cars samen met meer dan 200 andere bedrijven en maatschappelijke organisaties een oproep van de 'We Mean Business Coalition’ aan de nationale regeringen ondertekend om hun klimaatambities en -prestaties te versterken.

 

Tot hiertoe hebben slechts 29 van de 194 landen dat na COP26 gedaan, ondanks de beloften in het kader van het Klimaatpact van Glasgow. De oproep maakt duidelijk dat een opwarming van de aarde van 1,5 graden eerder een grens dan een doel is, en dat dringende nationale maatregelen van essentieel belang zijn als de wereld deze grens niet wil overschrijden.

 

Bovendien kondigde Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability bij Volvo Cars, tijdens een paneldiscussie aan dat het bedrijf het ‘Call on Carbon’-initiatief steunt. Samen met Inter IKEA, H&M Group, SSAB en andere organisaties dringt het initiatief er bij de regeringen op aan om een doeltreffend beleidskader voor koolstofprijsstelling in te voeren.

 

"We erkennen de rol van koolstofprijsstelling bij de aanpak van de klimaatverandering", aldus Anders Kärrberg. "Tijdens COP26 kondigden we onze interne koolstofprijs van 1.000 SEK voor elke ton koolstofuitstoot aan. Daarmee waren we de eerste autofabrikant die een wereldwijd koolstofprijsmechanisme invoerde dat de uitstoot van zijn volledige waardeketen dekt."

 

"Door de 'Call on Carbon’ te ondersteunen tonen we nogmaals onze bereidheid om mee te werken aan een duurzamere toekomst voor de hele automobielsector. We moeten dringend werk maken van een heroriëntering van de financiële mechanismen om ons te helpen binnen de grens van een opwarming van de aarde van 1,5 graden te blijven. Dat kan een grotere stabiliteit voor investeerders opleveren, maar ook een rechtvaardige overgang bevorderen voor arbeiders en boeren, gezinnen en gemeenschappen die door dergelijke veranderingen zullen worden getroffen."

 

Noot voor de redactie

Als ondertekenaar van de ‘Call on Carbon’ roept Volvo Cars de afgevaardigden van de landen op om:

 

  1. De nationale verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs te ondersteunen met doeltreffende, solide, betrouwbare en geschikte koolstofprijsinstrumenten die een rendabel investeringstraject naar netto nul mogelijk maken;
  2. Waar nodig de koolstofprijsinstrumenten tussen landen onderling af te stemmen om een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat te scheppen;
  3. De regels voor internationale marktmechanismen krachtens artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs te finaliseren. Dat zal niet alleen rendabele mitigatie-inspanningen ondersteunen, gelijke concurrentievoorwaarden creëren en koolstoflekken tot een minimum beperken, maar het zal de markten ook in staat stellen hun ambitieniveau te verhogen.

 

Meer informatie over de Accelerating to Zero Coalition

Meer informatie over de We Mean Business Coalition

Meer informatie over de Call on Carbon

 

-------------------------------

 

Volvo Cars in 2021
Volvo Car Group liet een bedrijfswinst optekenen van 20,3 miljard SEK. De omzet in 2021 bedroeg 282,0 miljard SEK, met wereldwijd 698.700 verkochte auto’s.

 

Over Volvo Car Group
Volvo Cars is opgericht in 1927. Vandaag is het bedrijf een van de bekendste en meest gerespecteerde automerken ter wereld en verkoopt het aan klanten in meer dan 100 landen. Volvo is genoteerd op de Nasdaq Stockholm-beurs, waar het wordt verhandeld onder het tickersymbool ‘VOLCAR B’.

 

Volvo Cars wil zijn klanten op een persoonlijke, duurzame en veilige manier ‘Freedom to Move’ bieden. Dat blijkt uit zijn ambitie om tegen 2030 een volledig elektrische-autofabrikant te zijn en uit zijn engagement om de verlaging van zijn CO2-voetafdruk te blijven voortzetten, met het doel om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

 

In december 2021 telde Volvo Cars ongeveer 41.000 voltijdse werknemers. De hoofdzetel, productontwikkeling, marketing en administratie van Volvo Cars zijn hoofdzakelijk gevestigd in Göteborg, Zweden. De autofabrieken van het bedrijf zijn gevestigd in Göteborg (Zweden), Gent (België), South Carolina (VS), Chengdu, Daqing en Taizhou (China). Daarnaast heeft het bedrijf ook R&D- en ontwerpcentra in Göteborg, Camarillo (VS) en Shanghai (China).

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

+46 31-793 94 00

investors@volvocars.com

Keywords:
Corporate News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten