Persberichten

Volvo Cars haalt via nieuwe groene obligatie 500 mln. EUR op voor elektrificatie

Volvo Cars heeft vandaag zijn tweede groene obligatie bij een diverse groep van wereldwijde beleggers geplaatst om 500 miljoen EUR op te halen. De obligatie was ondanks de moeilijke marktsituatie wereldwijd drie keer overingeschreven.

 

De opbrengsten zijn integraal bestemd voor de financiering en versnelde transformatie van het bedrijf om tegen 2030 een volledig elektrische autofabrikant te worden en tegen 2040 klimaatneutraal en circulair te worden.

 

Meer dan twee derde van de opbrengsten dienen voor de financiering van het onderzoek naar en de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen voor de volgende generatie zuiver elektrische Volvo's en de bijbehorende nieuwe platformtechnologie. De rest wordt geïnvesteerd in het opvoeren van de productiecapaciteit van het bedrijf voor zuiver elektrische auto's.

 

De vastrentende senior ongedekte groene obligatie van 500 miljoen EUR met een looptijd van 6 jaar werd uitgegeven in het kader van het Euro Medium Term Note-programma van Volvo Cars. De obligatie vervalt op 31 mei 2028, betaalt een vaste coupon van 4,25%, hetzij 291 basispunten boven de mid-swap, en wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg.

 

De geslaagde plaatsing toont aan dat er nog steeds vraag is naar duurzame investeringsmogelijkheden. Met de drie keer overinschrijving betuigen de investeerders bovenal niet alleen hun volste vertrouwen in Volvo Cars, maar ook in de klimaatplannen en de elektrificatiestrategie van het bedrijf.

 

"Duurzaamheid staat centraal in ons doel en in onze activiteiten, en is de sleutel voor ons toekomstig succes", aldus Björn Annwall, Chief Financial Officer bij Volvo Cars. "De grote belangstelling voor onze groene obligatie is bemoedigend en een duidelijk teken dat de markt gelooft in Volvo Cars en de door ons uitgewerkte investeringsplannen om onze klimaatambities waar te maken. Het bevestigt ook ons engagement voor de Klimaatovereenkomst van Parijs en om een klimaatneutraal bedrijf te worden."

 

Volvo Cars was de eerste gevestigde autofabrikant die zich heeft geëngageerd voor volledige elektrificatie en zich tot doel heeft gesteld om tegen 2030 alleen nog zuiver elektrische auto's te zullen verkopen. Het beoogt tegen 2025 meer dan de helft van zijn wereldwijde volume af te zetten in zuiver elektrische auto's.

 

Onlangs nog werd Volvo Cars erkend voor zijn vooruitgang op ecologisch, sociaal en bestuurlijke vlak (ESG) door Sustainalytics, een toonaangevend onafhankelijk ESG-onderzoeks-, rating- en databedrijf. Volvo Cars werd beoordeeld als een laag risico op substantiële financiële gevolgen door ESG-factoren. Het bedrijf wees vooral op de inspanningen van Volvo Cars om zijn energie-efficiëntie te beheren en zijn koolstofuitstoot te beperken.

 

In 2020 heeft Volvo Cars een Green Finance Framework opgezet in overeenstemming met de ICMA Green Bond Principles. Op die manier kan het bedrijf zijn ambitieuze klimaatplannen en elektrificatiestrategie financieren met de uitgifte van groene obligaties of het afsluiten van groene leningen, waarvan alle opbrengsten worden ingezet voor klimaatgerelateerde en milieuprojecten. Kort na de oprichting van het Framework slaagde Volvo Cars erin zijn eerste groene obligatie te plaatsen en 500 miljoen EUR op te halen bij een diverse groep institutionele beleggers.

 

"Met onze groene obligaties bieden we beleggers meer kansen", aldus Björn Annwall. "U kunt onze elektrificatie- en klimaatambities steunen door aandeelhouder te worden – of door duurzaamheidsgericht te investeren via onze groene obligaties. De financiële gemeenschap heeft een cruciale rol te vervullen in het promoten van duurzame ontwikkeling, en we zijn van plan om in de toekomst duurzame financierings- en investeringsmogelijkheden te blijven bieden in de omschakeling naar volledige elektrificatie."

-------------------------------

 

De Notes worden aangeboden in overeenstemming met Regulation S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ‘Securities Act’). Er bestaat geen garantie dat het aanbod wordt afgerond of, indien wel, onder welke voorwaarden. De aangeboden Notes zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of de wetgeving of effecten van enig ander rechtsgebied en mogen zonder zulke registratie niet worden aangeboden noch verkocht in de Verenigde Staten, tenzij krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van de Securities Act en andere toepasselijke effectenwetgeving. Dit persbericht is louter informatief bedoeld en vormt geen aanbod tot verkoop, noch uitnodiging tot het uitbrengen van een bod voor aankoop van de Notes. Evenmin vormt het een aanbod, uitnodiging of verkoop in een rechtsgebied waarin, of aan een persoon aan wie, dergelijk aanbod of zulke uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

 

Deze aankondiging vormt geen openbaar aanbod en zal dit in geen geval vormen. Evenmin vormt het een uitnodiging aan het publiek in verband met een aanbod in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de ‘Prospectusverordening’), inclusief omdat deze op grond van de Britse EU Withdrawal Act van 2018 deel uitmaakt van de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. De Notes worden aangeboden en verkocht op grond van een vrijstelling in de Prospectusverordening op de verplichting om een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van effecten, zoals ten uitvoer gelegd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk.

 

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze aankondiging alleen verdeeld onder en gericht tot (a) personen met beroepservaring in verband met beleggingen als bedoeld in de definitie van ‘professionele beleggers’ in artikel 19(5) van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de ‘Order’); (b) vermogende vennootschappen en andere personen aan wie de aankondiging anderszins rechtmatig kan worden medegedeeld als bedoeld in artikel 49(2), onder a) tot en met d), van de Order; of (c) personen aan wie een uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan een beleggingsactiviteit (in de zin van sectie 21 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anderszins rechtmatig mag worden meegedeeld of mag laten meedelen (allen samen ‘relevante personen’ genoemd). De in deze aankondiging genoemde investeringen zijn uitsluitend beschikbaar voor relevante personen; en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om erop in te schrijven op erin te beleggen of deze anderszins te verwerven is en zal uitsluitend beschikbaar zijn voor, of worden aangegaan met, relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, mag niet handelen of rekenen op dit document of de inhoud ervan. Personen die deze aankondiging verspreiden, moeten zich ervan vergewissen dat ze dit rechtmatig doen.

-------------------------------

Volvo Cars in 2021
Volvo Car Group liet een bedrijfswinst optekenen van 20,3 miljard SEK. De omzet in 2021 bedroeg 282,0 miljard SEK, met wereldwijd 698.700 verkochte auto’s.

 

Over Volvo Car Group
Volvo Cars is opgericht in 1927. Vandaag is het bedrijf een van de bekendste en meest gerespecteerde automerken ter wereld en verkoopt het aan klanten in meer dan 100 landen. Volvo is genoteerd op de Nasdaq Stockholm-beurs, waar het wordt verhandeld onder het tickersymbool ‘VOLCAR B’.

 

Volvo Cars wil zijn klanten op een persoonlijke, duurzame en veilige manier ‘Freedom to Move’ bieden. Dat blijkt uit zijn ambitie om tegen 2030 een volledig elektrische-autofabrikant te zijn en uit zijn engagement om de verlaging van zijn CO2-voetafdruk te blijven voortzetten, met het doel om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

 

In december 2021 telde Volvo Cars ongeveer 41.000 voltijdse werknemers. De hoofdzetel, productontwikkeling, marketing en administratie van Volvo Cars zijn hoofdzakelijk gevestigd in Göteborg, Zweden. De autofabrieken van het bedrijf zijn gevestigd in Göteborg (Zweden), Gent (België), South Carolina (VS), Chengdu, Daqing en Taizhou (China). Daarnaast heeft het bedrijf ook R&D- en ontwerpcentra in Göteborg, Camarillo (VS) en Shanghai (China).

 

Neem voor meer informatie contact op met:
Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations
Alexander Petrofski
+46 31-793 94 00

investors@volvocars.com

Keywords:
Regulatory Notices
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.