Persberichten

Volvo Car Belux en Onze Natuur ontdekken het wilde België

Hotel Hungaria - Onze Natuur

Van de Ardense bossen tot de zeeduinen van Het Zwin, twee cameraploegen van Hotel Hungaria zijn al sinds maart 2019 bezig aan een safari door de wilde natuur in eigen land. Doelstelling van het nieuwe 360° merk 'Onze Natuur' is alle Belgen de eigen fauna en flora te laten ontdekken, beleven en beschermen. In 2022 zal het resultaat van deze unieke, Belgische natuurdocumentaire op televisie te zien zijn. Maar ook op de kanalen van Volvo Car Belux zal Onze Natuur te bewonderen zijn.

 

Onze Natuur

Volvo Car Belux is dé voortrekker onder de autoconstructeurs wat betreft duurzaamheid. Naast overkoepelende inspanningen op vlak van productie en elektrificatie steunt het daarom ook lokale initiatieven die bijdragen aan het welzijn van onze wereld. Denk maar aan de plogging tijdens de Brussels Marathon of de Eneco Clean Beach Cup. En nu dus ook het nationale partnership met Onze Natuur/Notre Nature: “een initiatief dat ons meeneemt naar onbekende plekjes in ons eigen land en ons zo een fantastisch nieuw perspectief biedt op de wereld waarin we leven. Onze Natuur drukt ons met de neus op de feiten over hoe groot de verantwoordelijkheid is die we met z’n allen hebben om onze eigen omgeving te vrijwaren.” Iets wat dus perfect in het plaatje van Volvo past.

 

Hotel Hungaria verkent graag offroad terrein. Voor dit partnership met Volvo Car Belux zal het team achter Onze Natuur unieke native content maken om het duurzaamheidsverhaal dat Volvo Cars wil neerzetten te versterken. Gelukkig heeft Volvo Car Belux de cameracrew een goed uitgeruste plug-in hybride Volvo XC40 T5 Twin Engine ter beschikking gesteld om op onbekend en minder bereikbaar terrein de wilde natuur in eigen land te verkennen.

 

Over Volvo

Al sinds de oprichting van Volvo in 1927 kijkt Volvo Cars op een heel andere manier naar auto’s dan andere constructeurs. Ze zetten bij wat ze doen en waarom ze dingen doen, nooit de wagen centraal, maar altijd de mensen die ermee rijden.  De visie van de Volvo-oprichters Assar Gabrielsson en Gustaf Larson resoneert daarom bijna 100 jaar later nog steeds luid en duidelijk doorheen de organisatie: “Cars are driven by people. Therefore the guiding principle behind everything we make at Volvo is - and must remain - safety".

 

Freedom To Move

Natuurlijk is veiligheid voor Volvo Cars een breder begrip dan ‘functionele veiligheid’: de ambitie gaat dieper en verder dan airbags, veiligheidsgordels of baanbrekende veiligheidsinnovaties. Volvo Cars interpreteert safety als ‘planetary safety’, ofwel de bescherming van de toekomst van de hele planeet. De technologie die Volvo Cars creëert moet ten dienste staan van mensen, maar mag niet ten koste gaan van onze prachtige natuur. Daarom is het voor Volvo Cars niet voldoende de CO2 terug te dringen die door auto’s wordt uitgestoten, Volvo Cars wil een voortrekker zijn om de hele ketting van productie, leveranciers en distributie aan te pakken en duurzaam te maken. Deze overtuiging uit zich in de filosofie “Freedom To Move”, die meteen ook aansluit bij de nieuwe mobiliteitseisen die consumenten vandaag hebben en die concrete acties formuleert in het kader van de uitdagingen die met de klimaatverandering gepaard gaan. Volvo herbekijkt daarom de wagens, maar ook de manier waarop het die wagens maakt en aanbiedt.

 

Ambitie in de praktijk

Freedom To Move is dan ook geen vage visietekst: de strategie wordt vandaag uitgerold met concrete doelstellingen en harde milestones. Zo hernieuwde Volvo op 16 oktober 2019 tijdens een internationale persconferentie haar wil en ambitie om het voortouw te nemen in de omwenteling waar de hele autosector voor staat en de veranderingen die noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde halt toe te roepen. Concreet zet Volvo meer dan ooit in op elektrificatie van het wagenpark als antwoord op de CO2-problematiek. In 2020 wil de constructeur dat 1 op 4 nieuwe Volvo’s een plug-inhybridevariant is. Tegen 2025 moet 50% van de nieuwe Volvo’s volledig elektrisch zijn en moet 25% van het plastic in een Volvo uit gerecycleerd materiaal bestaan. Op deze manier dringt Volvo CO2 tegen 2025 met 40% terug. En dat is nog maar het begin.

 

Meer dan een sterk merk

Hotel Hungaria bouwde in het verleden andere sterke merken uit zoals Dagelijkse kost, Beestig en Helden. Telkens vertrekken die merken vanuit een maatschappelijke relevantie en dat is met Onze Natuur niet anders. In deze 'klimaatbewuste' tijd wordt er zo vaak met de vinger gewezen. Negativiteit, 'moeten' en 'niet meer mogen' is de teneur.

 

Met Onze Natuur wil Volvo Car Belux een positief verhaal vertellen: door de natuur dichter bij de Belgen te brengen, laten we hen ontdekken wat onze eigen prachtige fauna en flora te bieden hebben. Vanuit verwondering zetten we iedereen aan om buiten te komen en de natuur te beleven. Als je er bewondering voor hebt en ervan geniet, dan ga je er vanzelf ook zorg voor dragen. Naast het online magazine en de social kanalen komen er dit jaar nog boeken, uitgegeven bij Lannoo, en als kers op de taart een 7-delige natuurdocumentaire op Canvas in 2022.

 

Met het partnership koppelt Volvo Car Belux met Onze Natuur zich aan hun duurzaamheidsfilosofie en zij aan die van Volvo. Zo schrijven we tussen nu en 2022 samen een verhaal met impact.

Keywords:
Product News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten