Persberichten

Volvo wil starten met geavanceerdste experiment voor autonoom rijden in China

 

Volvo Cars, de fabrikant van premiumwagens, wil starten met het geavanceerdste experiment voor autonoom rijden in China, waarbij lokale bestuurders op openbare wegen autonoom rijdende wagens zullen testen in het dagelijks verkeer.

 

Bij het experiment zouden tot 100 wagens betrokken zijn. Volvo zal in de komende maanden onderhandelingen starten met geïnteresseerde steden in China om uit te maken welke stad kan zorgen voor de noodzakelijke vergunningen, regelgeving en infrastructuur om het experiment te laten doorgaan.

 

Volvo gelooft dat de introductie van technologie voor autonoom rijden het aantal auto-ongevallen zal verminderen en ook overvolle wegen zal vrijmaken, de vervuiling zal verminderen en bestuurders in staat zal stellen waardevoller gebruik te maken van de tijd die ze doorbrengen in hun wagen.

 

Het Zweedse bedrijf, waarvan de naam synoniem is met autoveiligheid sinds het in 1959 de veiligheidsgordel uitvond, vervult een pioniersrol in de ontwikkeling van autonome rijsystemen als onderdeel van zijn visie dat tegen 2020 niemand nog sterft of ernstig gewond raakt in een nieuwe Volvo.

 

"Autonoom rijden kan een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid," zal Håkan Samuelsson, President & Chief Executive van Volvo vertellen op een seminarie in Beijing op 7 april, met als titel “Autonoom rijden – kan China een leidinggevende rol spelen?”. "Hoe sneller zelfrijdende wagens op de weg rijden, hoe sneller er levens zullen worden gered."

 

IntelliSafe Auto Pilot interface
 

De heer Samuelsson zal de positieve stappen die China heeft ondernomen om autonome rijtechnologieën te ontwikkelen toejuichen, maar zal hen ook aanmoedigen om de implementatie van de regelgeving die in de toekomst toezicht zal houden op autonoom rijdende wagens te versnellen.

 

"Zelfrijdende wagens hebben tal van voordelen", zegt de heer Samuelsson. "Daarom moeten overheden de regelgeving implementeren om zo snel mogelijk zelfrijdende wagens in de straten toe te laten. De auto-industrie kan dit niet alleen. We hebben hulp nodig van de overheid."

 

De introductie van zelfrijdende wagens belooft voor een revolutie te zorgen op de Chinese wegen, en dat op vier vlakken – veiligheid, files, vervuiling en tijdsbesparing.

 

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat autonoom rijden het aantal auto-ongevallen aanzienlijk kan verminderen. Tot 90% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door een menselijke fout, iets wat met zelfrijdende wagens zal verdwijnen.

 

Wat files betreft zal het verkeer met zelfrijdende wagens vlotter verlopen, waardoor het aantal verkeersopstoppingen en de daarmee gepaard gaande gevaarlijke uitstoot en vervuiling zullen verminderen. Tot slot bespaart het verminderen van de files de bestuurders waardevolle tijd.

 

De heer Samuelsson zal de initiatieven van regelgevende instanties en autofabrikanten in de VS en Europa om zelfrijdende wagens en infrastructuur te ontwikkelen toejuichen, maar hij zal alle betrokken partijen ook aanmoedigen om op een constructievere manier samen te werken om te voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van wereldwijde regelgevingen, technologische overlappingen en onnodige kosten.

 

"Autonoom rijden draait niet alleen om autotechnologie. We hebben de juiste regels en wetten nodig. Het is vanzelfsprekend om samen te werken", zal de heer Samuelsson zeggen. "Ons uitgangspunt is dat zowel de overheidssector als de privésector baat moet hebben bij nieuwe technologieën en industrieën. Het is dus beter om bruggen te bouwen en samen te werken dan elk een andere richting uit te gaan."

 

--------------------------------

 

Volvo Car Group in 2015
Voor het boekjaar 2015 liet Volvo Car Group (Volvo Cars) een bedrijfswinst optekenen van SEK 6.620 miljoen (EUR 706 miljoen), tegenover SEK 2.128 miljoen (EUR 229 miljoen) in 2014. De omzet voor dit boekjaar bedroeg SEK 164.043 miljoen (EUR 17,5 miljard), tegenover SEK 137.590 miljoen (EUR 14,7 miljard) in 2014. In 2015 verkocht Volvo Car Group wereldwijd 503.127 auto's, ofwel 8% meer dan in 2014. Deze recordcijfers qua omzet en bedrijfswinst betekenen dat Volvo Car Group kan blijven investeren in het wereldwijde transformatieplan.
 
Over Volvo Car Group
Volvo is actief sinds 1927. Vandaag is Volvo Cars een van de bekendste en meest gerespecteerde automerken ter wereld. In 2015 werden 503 127  Volvo's verkocht in ongeveer 100 landen. Sinds 2010 is Volvo Cars eigendom van Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) uit China. Het bedrijf maakte deel uit van de Zweeds Volvo Group tot 1999, wanneer het werd gekocht door het Amerikaanse Ford Motor Company. In 2010 werd Volvo Cars uiteindelijk overgenomen door Geely Holding.
 
In december 2015 stelde Volvo Cars wereldwijd meer dan 29.000 medewerkers tewerk. De hoofdzetel, productontwikkeling, marketing en administratie van Volvo Cars zijn grotendeels gevestigd in Göteborg, Zweden. Het hoofdkantoor van Volvo Cars voor China is gevestigd in Shanghai. De grootste autofabrieken van het bedrijf zijn gevestigd in Göteborg (Zweden), Gent (België) en Chengdu (China), terwijl de motoren worden gemaakt in Skövde (Zweden) en Zhangjiakou (China) en de carrosserie-onderdelen in Olofström (Zweden).

Keywords:
Corporate News, Product News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten