Persberichten

Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van de verkeersbordendatabank

Betere informatie, vlotter verkeer

 

 

Wat als alle beschikbare informatie van verkeersborden op een intelligente manier beschikbaar zou zijn in de (vracht)wagen? Hoe kan dit de bestuurder helpen en de verkeersstromen optimaliseren? Hoe actualiseer je deze databank op een dynamische manier? Dat onderzoekt het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) binnen het project Vebimobe, een onderzoek naar intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van de verkeersbordendatabank.

 

Voor velen is een navigatiesysteem met GPS onmisbaar. Het toestel loodst ons naar onze eindbestemming, wijst ons op snelheidsbeperkingen en waarschuwt zelfs voor files. Stel nu dat ook de informatie die momenteel enkel beschikbaar is via verkeersborden, geïntegreerd wordt in een navigatiesysteem. Dan kan de bestuurder tijdig inspelen op werfsignalisaties, anticiperen op tijdelijke omleidingen, enz. Ook kan er rekening gehouden worden met de actuele categorisatie van onze wegen, zodat er duurzame routes worden berekend die sluipverkeer vermijden, de veiligheid verhogen en de leefbaarheid verbeteren. Dit betekent uiteraard dat deze databank een correct beeld moet geven van de actuele situatie.

 

Met het project Vebimobe, wat staat voor ‘Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank’ wil het VIM, samen met GIM, UGent, Vlaamse overheid (MOW) en Volvo, nagaan wat de verkeersbordendatabank die de Vlaamse regering in 2008 realiseerde, aan opportuniteiten biedt voor ITS (intelligente transportsystemen) en hoe deze databank op een dynamische manier geactualiseerd kan worden.

 

Optimale doorstroming

De Vlaamse verkeersbordendatabank is een van ‘s werelds eerste complete digitale inventaris van alle verkeersborden op alle openbare wegen. Door deze data te integreren in het voertuig, beschikt de chauffeur over een volledig zicht op de actuele situatie. Ook kan dit voertuig via sensoren feedback geven over wijzigingen van de geplaatste verkeersborden.

 

De dynamische aanvulling van de verkeersbordeninformatie met structurele filedata, ongevallen, spookrijders, wegomleidingen, verkeerslichten e.a. kunnen de doorstroming van het verkeer optimaliseren en dus reistijden verkorten. “Dit kan tal van sectoren ten goede komen, denk maar aan het optimaliseren van goederenstromen en distributiekanalen, maar ook verzekeringsmaatschappijen kunnen baat hebben bij deze intelligente begeleiding.”, voegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM toe.

 

Praktijktest

Tijdens het project zal het VIM een prototype van een duurzaam navigatiesysteem testen. Routes worden voorgesteld en geëvalueerd op basis van de actuele signalisatie langs de weg. Op basis van de resultaten zal het projectteam een impactstudie uitwerken, alsook een businessmodel voor het ITS gebruik van verkeersbordendatabankgegevens. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren om autonoom rijden dichterbij te brengen.

 

Projectpartners

GIM,  UGent, Volvo Car, MOW

 

Kosten

De totale projectkost van Vebimobe bedraagt 435.860 euro, waarvan 80% gedragen door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en 20% door de deelnemende bedrijven.

Het project loopt tot midden 2017.

Meer informatie op http://www.vim.be/projecten/vebimobe

 

Over het VIM

Het VIM realiseert mobiliteitsoplossingen die het verkeer van personen en goederen in Vlaanderen duurzamer maken. Innovatie en rendement staan hierbij centraal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen met hun projectideeën bij het VIM terecht voor financiële middelen, expertise en contacten. Voor meer informatie, surf naar www.vim.be.

 

Contact:VIM

Sandra Vanderniepen, communicatiecoördinator VIM                     

T +32 11 24 60 05 - M +32 494 41 32 90 - E sandravanderniepen@vim.be

Keywords:
Product News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten