Persberichten

Volvo Car Torslanda – 50 jaar focus op de mens

 

  • Bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Volvo Car Torslanda zijn de schijnwerpers gericht op de medewerkers, de mensen achter de constante ontwikkeling.

  • Als een van de meest flexibele autofabrieken ter wereld is Volvo Car Torslanda een referentie voor andere fabrikanten.

The Volvo Cars plant in Torslanda celebrates its 50th anniversary in 2014
 

Toen de fabriek vijftig jaar geleden open ging, veroverde ze al gauw een speciale plaats in de regio door haar omvang en omdat de auto's die er werden gemaakt symbool stonden voor vooruitgang en ontwikkeling. In die tijd kostte de bouw van de nieuwe fabriek 240 miljoen SEK of ongeveer 26 miljoen EUR. De nieuwe fabriek kwam er omdat de productiecapaciteit in de bestaande gebouwen niet langer gelijke tred kon houden met de enorme gestegen vraag naar Volvo-wagens. De fabriek in Torslanda was een van de modernste fabrieken ter wereld.

The Volvo Cars plant in Torslanda in 1964
 

50 jaar na de opening van de fabriek in Torslanda huldigt Volvo Cars nu de nieuwe TA3-carrosseriefabriek in. Deze kadert in de focus van Volvo Cars op SPA (Scalable Product Architecture) en gaat gepaard met een investering van in totaal meer dan 70 miljard SEK (ongeveer 8 miljard EUR). Met SPA verwerft Volvo Cars een productiecapaciteit en producten die het bedrijf klaar moeten stomen voor de toekomst.

 

De fabriek in Torslanda was een unieke werkplek voor de streek rond Göteborg. Het totaal aantal werknemers over de jaren heen is moeilijk te schatten, maar het moeten er honderdduizenden zijn geweest. In de topjaren werkten elke dag meer dan 11.000 mensen in de vestiging te Torslanda. In 1945 werden 5000 auto's gebouwd. In 1974, tien jaar nadat Volvo Car Torslanda operationeel werd, was dat cijfer gestegen tot 270.000.

The Volvo Cars plant in Torslanda in 1964

Voor veel vrouwen in de jaren '60 en '70 was de fabriek een kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt en te evolueren naar leidinggevende functies. Vandaag maken vrouwen iets meer dan 20 procent van het totale personeelsbestand uit.

 

Vanaf het begin was de fabriek in Torslanda een referentie in productietechnologie, kwaliteits­verbetering en werkomgeving. De toewijding van de werknemers en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de fabriek waren in die tijd een cruciale succesfactor, nog steeds trouwens.

 

The Volvo Cars plant in Torslanda celebrates its 50th anniversary in 2014
  

De nauwe samenwerking met de vakbonden was van onschatbare waarde om een veilige en stimulerende werkplek te creëren. De vakbondsvertegenwoordigers vervulden ook een belang­rijke sociale functie door nieuwe immigranten in het bedrijf te verwelkomen. Grote groepen uit Finland en het toenmalige Joegoslavië, bijvoorbeeld, konden met hun lokale vakbond­safgevaardigden in hun eigen moedertaal spreken.

 

De productielijn in de drie gebouwen van de fabriek was hoogtechnologisch voor die tijd, hoewel veel cruciale activiteiten manueel werden uitgevoerd. Ongeveer 90 plaatwerk­onderdelen voor de assemblage van de carrosserie werden met 10.000 lasnaden tot een veilig geheel samengevoegd. Elke medewerker was min of meer een specialist in zijn of haar domein en deed elke dag vrijwel hetzelfde werk. De opkomst van de geautomatiseerde productie en industriële robots zou nog een decennium op zich laten wachten. 

 

Vandaag rollen elke dag ongeveer 780 auto's van de band bij Volvo Car Torslanda, met een personeelsbestand dat ongeveer even groot is als toen de originele fabriek werd geopend. De auto's worden gebouwd met behulp van een productiesysteem dat uitgebreide competenties en professionele vaardigheden vereist van elke medewerker. Volvo Car Torslanda onderscheidt zich van andere autofabrieken over de hele wereld door niet minder dan zeven verschillende modellen op één en dezelfde productielijn te bouwen, een flexibiliteit die een complex proces vereist.

 

Om de kwaliteit tijdens het gehele productieproces te verzekeren wordt het zogenaamde "Andon-systeem" gebruikt. Dit systeem moet het productieproces vereenvoudigen en de mensen aan de band een beter overzicht bieden. Eén aspect van Andon is dat elke medewerker de andere kan waarschuwen bij problemen door aan een gele koord te trekken. Elke dag worden de gerealiseerde doelen en het kwaliteitsniveau weergegeven op een teambord om zo eventuele verbeterpunten te bepalen.

 

Jimmy Sjöö werkt als sinds 1964 in de fabriek te Torslanda. Hij heeft de evolutie van de auto's en de manier waarop ze worden gebouwd dus van dichtbij kunnen volgen.

 

"In de 50 jaar dat ik hier werk, hebben we een geweldige evolutie meegemaakt, in alle opzichten. Van individueel vakmanschap in het Amazon-tijdperk naar de geavanceerde productieprocessen voor de nieuwe modellen vandaag. Ik ben echt trots en blij dat ik al die tijd hier bij Volvo Cars met zo veel bekwame en toegewijde collega's heb mogen samenwerken."

 

Vrijwel elke auto wordt gebouwd op maat van een specifieke klant ergens in de wereld. Dit vertaalt zich ook in het werk van de medewerkers, dat vandaag veel gevarieerder is en dus een grotere deskundigheid en meer functieoverschrijdende taken vereist.

 

Om de nodige vaardigheden voor de toekomst te verzekeren, is het zaak om de behoeften en eisen die de moderne productietechnologie oplegt aan de verschillende disciplines goed op te volgen. Vandaag gebeurt dit in nauwe samenwerking met GTC (Göteborgs Tekniska College), dat de meeste van zijn opleidingen in de vestigingen van Volvo Car Torslanda geeft.

 

Wanneer de nieuwe carrosseriefabriek wordt ingehuldigd, op de 50e verjaardag van Volvo Car Torslanda, zal Volvo Cars overstappen naar een nieuwe generatie modellen en technologie. De nieuwe architectuur voor meerdere modellen (SPA) biedt nog meer variatie met een standaardpakket van componenten voor verschillende modellen. De nieuwe XC90, het eerste model gebaseerd op het SPA-platform, wordt later dit jaar onthuld.

 

Het productiesysteem in Torslanda is flexibel en efficiënt. Ook hier spelen de medewerkers een cruciale rol in de ontwikkeling van technieken voor de auto's van de volgende generatie. Ondanks de enorme technische complexiteit blijft de mens centraal staan in het hele productie­proces. Nieuwe processen vragen om nieuwe knowhow en een grote inzet van alle betrokkenen. Zonder de collectieve diversiteit en knowhow van het personeel zou die ontwikkeling tot stilstand komen.

 

Hoewel het eindresultaat nog steeds een Volvo is die klaar is voor de weg, is er sinds 1964 veel veranderd.  De autobouwers van vandaag en morgen hebben veel meer verantwoorde­lijkheid en veel meer expertise dan hun collega's vijftig jaar geleden. Wanneer Volvo Car Torslanda zich vandaag met de opening van de nieuwe TA3-fabriek klaarstoomt voor de toekomst, dan doet het dat met een van de modernste autofabrieken ter wereld.

Keywords:
Product News
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten